CDA Uden< Naar CDA.nl

Brief aan Bart van Hezewijk


Namens de Partijleiding overhandigde CDA Brabant bestuurslid Annemieke van der Ven, Bart van Hezewijk  zaterdag hem onderstaande brief van onze partijleiding ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag. Een geste, die zeer werd gewaardeerd.

Den Haag/den Bosch, 9 maart 2013.

Geachte heer van Hezewijk,

Gisteren bent U 100 jaar geworden. Wij willen U met het bereiken van die mijlpaal van harte gelukwensen.
U heeft het gisteren gevierd met uw naasten.
Wij hebben begrepen , dat u vandaag in het zonnetje wordt gezet door de plaatselijke CDA-afdeling. En die belangstelling heeft U zeer verdiend.

Voor onze partij bent u van grote betekenis geweest en daarvoor bent u zeer terecht ook beloond met de zilveren speld.
U heeft een lange verbondenheid met onze partij: Vanaf de 30er jaren bent U lid van het CDA , daarvoor van de KVP en zelfs nog van diens rechtsvoorgangers. U heeft de partij in vele rollen gediend: op provinciaal niveau als lid van Gedeputeerde Staten en ook op plaatselijk niveau. Daar vooral vanaf de zijlijn, omdat uw uw partijlidmaatschap nooit wilde verwarren met uw hoofdfunctie: secretaris van de gemeente Uden.

U was een trouwe, maar tegelijkertijd ook zeer kritische, bezoeker van alle Algemene Ledenvergaderingen. Zelfs op deze eerbiedwaardige leeftijd was U in januari nog aanwezig bij de ledenraadpleging over de toekomst van “uw” Uden .
U was op plaatselijk niveau “ het geweten” van onze partij. Niet altijd gemakkelijk, want wie de regels niet volgt heeft aan U - zoals ze dat in Brabant noemen - “gene gemakkelijke”.

We weten ook, dat U de plaatselijke voorzitter de nodige boodschappen meegaf naar het Congres in 2010, waar de samenwerking met de PVV aan de orde was. Ook hoorden we van mensen, die nu nog eens bij U op de koffie komen, dat U tot op de dag van vandaag met veel wijsheid en kennis praat over de hedendaagse politiek.
Het verhaal gaat, dat U recent de afscheid nemende voorzitter bij een bezoek aan U nog het Katholiek Dagblad ter lezing meegaf.

Het is toch fantastisch, dat mensen op zo’n hoge leeftijd nog zo betrokken zijn bij wat er in de samenleving om hen heen gebeurt.

Vandaag doet U uw 100e verjaardag nog eens dunnetjes over met uw politieke vrienden. Wij kunnen daar niet bij zijn, maar willen met deze brief aan U onze hartelijke gelukwensen en grote waardering uitspreken .

Moge God U nog een mooie oude dag geven.

Sybrand van Haersma Buma, Partijleider
Ruth Peetoom, Partijvoorzitter
Wil van der Kruijs, Voorzitter CDA Brabant
Paul Rupp, oud Wethouder en oud Gedeputeerde .Brief overhandigd door Annemieke vd Ven en Lambert van Nistelrooij


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top