CDA Uden< Naar CDA.nl

5% van de arbeidsplaatsen bestemmen voor de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking.


De CDA fractie heeft in PZ bij de behandeling van de Kadernota 2014 Werkvoorzieningschap NO-Brabant gezegd ook bij de Participatiewet als opvolger van de "Wet Werken Naar vermogen" nog steeds twijfels te hebben of de banen die nodig zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

Alles staat of valt met de bereidheid van werkgevers met meer dan 15 werknemers om de opdracht van het Kabinet uit te voeren om 5% van de arbeidsplaatsen ook echt te bestemmen voor de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking.

De fractie heeft aangekondigd met een motie te komen waarin de gemeente Uden wordt opgeroepen een beroep te doen op de 11 overige gemeenten in de regio, die deelnemer zijn bij het werkvoorzieningschap, om het goede voorbeeld te geven en in de werkgeversfunctie te voldoen aan het quotum van 5%.

Piet van der Wilden | Secretaris-Penningmeester
Commissie Publiekszaken (PZ)

pietvanderwilden@cdauden.nl

Tel. 0413
- 264324


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top