CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA wil geen opheffing van gemeentelijke accommodaties

 
Bij de discussie over vermeende gedwongen winkelnering bij het MFA-beleid, zoals gesteld door de SP, heeft het CDA hiervan afstand genomen. Volgens de wethouder bedrijft de betrokken biljartverening in oprichting topsport en dat past niet in het vastgestelde beleid van Topsport in de Breedte.  

Op de opmerking van de wethouder dat de Raad heeft ingestemd met het opheffen van gemeentelijke accommodaties op termijn, ten faveure van de MFA-s, heeft het CDA nadrukkelijk hiervan afstand genomen met de opmerking dat dit nooit door het CDA zo is gezegd. Naast een MFA per gebied moet er ruimte zijn/blijven  voor kleinere gemeentelijke accommodaties, zoals het Ujes Hofke, de  Witte Boerderij, De Balans, Nieuwe Pit, enz.

Piet van der Wilden | Commissie Publiekszaken (PZ)

pietvanderwilden@cdauden.nl

Tel. 0413
- 264324

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top