CDA Uden< Naar CDA.nl

Betere communicatie tussen politie en burgers.


Het CDA heeft bij monde van burgerraadslid Mans van de Laar tijdens de commissievergadering AZ van 20 maart gepleit voor betere communicatie tussen politie en burgers. Niet alleen twitterende wijkagenten, maar ook een betere bediening van de Buurt Informatie Netwerken, met name in het weekend, moet daar voor zorgen.

Het CDA pleitte tevens voor een onderzoek naar de mogelijkheid om lokaal binnen de gemeente Uden de beschikking te krijgen over een ANPR camera ( Automatische Nummer Plaat Herkenning) die, nadat de discussies in de 2e Kamer zijn afgerond gebruikt zou kunnen worden om bepaalde wijken met veel inbraken onder observatie te houden.

Met betrekking tot de nieuwe Drank en Horecawetgeving, waarbij de gemeenten lokaal beleid kunnen vaststellen, vroeg het CDA om een zo strak mogelijk regime vast te stellen in de verordening, waarbij de zogenaamde “prijsacties” ( Happy Hours)  en ook de detailhandelaanbiedingen gereguleerd kunnen worden.

Het CDA heeft in het kader van het project BOA  Maas en Leijgraaf aandacht gevraagd voor de rechtspositie van de diverse BOA’s met name waar het gaat om reistijde, reis-, en verblijfskosten.

Daarnaast vroeg het CDA zich af hoe de toezichtsfunctie t.a.v. de Horeca  kan worden ingevuld, gezien de werktijden van de BOA’s en Toezichthouders.

Mans van de Laar | Burgerlid
Commissie Algemene zaken (AZ)

mansvandelaar@cdauden.nl

0413-269949


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top