CDA Uden< Naar CDA.nl

‘Struisvogelpolitiek over jeugd en alcohol’


Zowel het CDA als de SP vinden het beeld dat geschetst wordt over het alcoholgebruik van jeugd in Uden, niet de werkelijkheid. Daarom hebben beide fracties woensdagavond tegen het voorstel gestemd om dit beeld te gebruiken als leidraad voor het maken van beleid. De overige fracties vonden het stuk, na het verbeteren van taalfouten en het toevoegen van een reactie van de horecavereniging (HUVO), wel goed om mee aan de slag te gaan.

De gemeenteraad werd gevraagd om het geschetste beeld van alcoholgebruik onder de Udense jongeren als uitgangspunt te nemen en op basis daarvan drie punten aandacht te geven, namelijk ‘alcoholgebruik door jongeren van 16-18 jaar, onderwijs en vindplaatsen in openbare ruimte’. Dit in verband met het toezicht op de Drank- en Horecawet dat overgeheveld wordt naar de gemeenten. Het resultaat strookt niet met de werkelijkheid, blijft de SP zeggen. “Het is struisvogelpolitiek”, zei Marianne van Bergen die de ‘werkelijkheid van de straat’ in de raad probeerde te brengen. Ze kreeg alleen bijval van het CDA die het stuk veel te mager en te smal vindt. :”Er zijn volgens ons veel meer aandachtspunten. Wij vinden dit niet voldoende om mee verder te gaan”, zei Dirk Verwijst.

Miscommunicatie
Voordat de discussie echt over de inhoud van het agendastuk ging, werd er weer een ‘welles nietes’ ronde gehouden over de vraag of de HUVO nou wel of niet was uitgenodigd voor de speciale avond over dit onderwerp. De wethouder beweert van wel, de HUVO zegt van niet. “Het zal wel een miscommunicatie zijn”, zei wethouder Thijs Vonk. De HUVO zegt de vraag gekregen te hebben om enquêteformulieren rond te sturen naar de leden, maar had dat niet opgevat als uitnodiging. Het CDA hamerde op betere communicatie met de HUVO.

Feiten
In een toegevoegde reactie zegt de horecavereniging dat de leden zich houden aan het horecaconvenant en de huisregels. Er zouden geen problemen zijn met te jonge jeugd in cafés. De politie ziet ook geen grote aantallen drinkende jongeren op hangplekken of in het centrum. “Iedereen kan zien dat dit niet klopt. Een beeld moet gebaseerd zijn op feiten, maar de feiten kloppen niet. Daarom kan hier geen vervolgbeleid op gemaakt worden”, aldus de SP. Het stuk werd met vijftien stemmen voor en elf tegen aangenomen.

‘Beeld alcohol en jeugd is geen werkelijkheid’ >>

Bron kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top