CDA Uden< Naar CDA.nl

Gebiedsplatforms


CDA heeft zijn oor te luisteren gelegd bij…….

Op dinsdagavond 9 april had het CDA de gebiedsplatforms ( GP ) in Uden allemaal uitgenodigd. Het doel van het CDA is om een beter beeld te krijgen op de ontwikkelingen van de verschillende gebiedsplatforms. Een gebiedsplatform speelt een belangrijke rol tussen de burger in het gebied en de gemeente. De leefbaarheid in de diverse kernen en wijken is heel belangrijk. De sociale cohesie bepaalt vaak de veiligheid en het welzijn van de inwoners. 

CDA-Uden was dan ook verheugd dat alle GP’s gereageerd hadden op de uitnodiging. Het bleek al snel een zinvolle uitwisseling te zijn tussen de GP’s onderling en met de fractie. Na een 2 uur durende discussie hebben we enkele adviezen opgeschreven waar we ons de komende maanden ook mee bezig gaan houden.
Het eerste aandachtspunt moet de bekendheid zijn van GP’s? Wat is een GP en hoe kunnen die optimaal ingezet worden? De bekendheid moet zowel in het gemeentehuis als er buiten helder worden.

Dirk Verwijst | Fractievoorzitter
Commissie Algemene zaken (AZ)
Lid Presidium


dirkverwijst@cdauden.nl

Tel 0413 - 273700


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top