CDA Uden< Naar CDA.nl

Overleg met klankbordgroep 'buitengebied'


Op 21 mei jongstleden ontving CDA Uden de leden van de klankbordgroep 'buitengebied'. De leden zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het voorliggende bestemmingsplan buitengebied wat op dit moment ter inzage ligt. De groep heeft een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in haar gelederen. CDA Uden heeft met hen gesproken over de huidige situatie in het buitengebied, de tegenwoordige aandachtsvelden en de toekomstontwikkelingen.
 
Het werd een intensieve en interessante avond voor alle aanwezigen. CDA Uden waardeert het enorm dat de tijd en moeite genomen is om het gesprek met de fractie aan te gaan. Deze informatie is voor het CDA belangrijk om haar volksvertegenwoordigende taak goed uit te kunnen voeren.

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top