CDA Uden< Naar CDA.nl

Brief van Sybrand Buma


Beste CDA vrienden,

Afgelopen zaterdag 1 juni was het voorjaarscongres van het CDA, in Den Bosch. Een congres waar we met zijn allen met een tevreden gevoel op terug kunnen kijken, zowel inhoudelijk als qua opkomst. In mijn speech heb ik die dag zeven principes gepresenteerd om ons land te vernieuwen en uit de crisis te leiden. Ik heb bewust niet gekozen voor een tienpuntenplan dat morgen weer in een la verdwijnt. Daar hebben we er genoeg van. Voor iedereen die er afgelopen zaterdag niet bij kon zijn licht ik de zeven principes graag nader toe.

Crisis
Nederland verkeert in een crisis. Het vertrouwen in de politiek is volkomen zoek, niet het kabinet maar de peilingen regeren. Kiezers begrijpen dat de crisis morgen niet is opgelost, maar willen wél een vertrouwenwekkend perspectief. Maar ze krijgen niets anders dan dezelfde oude oplossingen. PvdA en VVD – tot een dag voor de verkiezingen gezworen vijanden – zijn nu bondgenoten in hetzelfde kabinet. En wie zegt dat het allemaal één pot nat is, heeft gelijk: links en rechts bieden ons versleten oplossingen en een politiek zonder toekomstvisie. Het kabinet heeft geen verhaal, inspireert niet, en is bloedeloos.

Vertrouwen
We zijn het vertrouwen kwijt, in elkaar, in onze instituties en in onszelf. We zijn het vertrouwen kwijt in artsen en ziekenhuizen die verzekeraars oplichten, waardoor wij meer premie moeten betalen. We zijn het vertrouwen kwijt in de banken en woningbouwcorporaties, die onverantwoorde risico’s namen met ons geld. We zien wielrenners winnen op doktersrecept. We lezen wetenschappelijke doorbraken die later verzonnen of gekopieerd blijken te zijn. Zelfs het rundvlees op ons bord… blijkt paard te zijn.

De weg van de politiek ligt geplaveid met onvervulde beloften. Onze democratie staat onder druk, omdat de politiek veel te weinig oog heeft voor de zorgen van gewone mensen. Maar ook omdat de politiek niet meer in staat lijkt tot een doordacht perspectief op de lange termijn en blijft steken in compromissen.

Gewone mensen centraal
Willen we uiteindelijk niet allemaal hetzelfde? U en ik, iedereen, wil het beste voor zijn kinderen, voor zijn ouders, zijn grootouders en natuurlijk ook een beetje voor zichzelf. Dat is de kern waar we naar terug moeten. Ik wil met het CDA die zorgen van gewone mensen centraal stellen. Ze verbinden aan een uitzicht op een betere toekomst. Een toekomst voor Nederland die we samen bouwen.

Zeven principes
Maar hoe komen we daar, hoe maken we die toekomst werkelijkheid? Ik heb daar over nagedacht, ik wil gaan bouwen aan dat Nieuwe Nederland. Ik heb daarbij zeven principes, zeven opdrachten voor onze toekomst geformuleerd.

Mijn eerste principe is: de samenleving, niet de overheid.
Wij willen u weer zelf laten beslissen over de wereld om u heen. Dus ook zelf invloed uitoefenen op het bestuur. Dat betekent meer directe invloed op de politiek. Dat betekent een overheid die naast in plaats van tegenover u staat. En het betekent een samenleving waarin u, samen met anderen, zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Mijn tweede principe is: iedereen heeft een taak.
Het CDA werkt niet mee aan het verspillen van het talent van mensen, of ze nou jong of oud zijn. Dus óf je werkt, óf je doet vrijwilligerswerk, óf je volgt een opleiding.

Mijn derde principe is: een eerlijke economie.
Dat is een economie waar werken loont en je niet van iedere euro die je spaart, direct weer een groot deel moet afdragen. Waar gezinnen met een middeninkomen niet langer de melkkoe zijn. Nivelleren ten koste van middeninkomens moet stoppen. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.

Het vierde principe ligt in het verlengde hiervan: tegen profiteurs.
En dan heb ik het over mensen die alleen aan zichzelf denken, en van de samenleving profiteren, zonder een wezenlijke bijdrage te leveren. De Engelsen hebben daar een mooie term voor: free riders.
Ik noem ze profiteurs. Wij laten niet toe dat fatsoenlijke mensen het onderspit delven tegenover de brutaliteit van profiteurs. Wie alleen wil profiteren, zet de bijl in de wortel van de solidariteit. Misbruik maken van ons vertrouwen is ontoelaatbaar. Fatsoenlijke mensen zijn dus voor ons de norm.

Ik kom bij het vijfde principe. Alleen als het goed gaat met onze families, gaat het goed met onze samenleving.
We moeten durven kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt. Een nieuwe cultuur van families, waarbij we onze voorzieningen en ons belastingsysteem zo inrichten dat families het fundament zijn van onze samenleving.

Het zesde principe: een zelfbewust Nederland verbonden met Europa.
Wij staan vooraan in Europa, om onze economie en onze werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken een grens als het gaat om ongebreidelde uitbereiding van Europa, om arbeidsmigranten die werken onder ons minimumloon, en tegen overmatige bemoeizucht van Brussel.

Ons zevende principe gaat over de toekomst van onze kinderen.
Het gaat om de vraag of we keuzes maken voor korte of lange termijn. Wij kiezen niet voor uitgaven en belastingverhoging op de korte termijn, maar voor hervormen en besparen op de lange termijn. Wij blijven hervormen, om Nederland structureel op orde brengen. En wij zijn zuinig op onze centen, voor de toekomst van onze kinderen.

Voor mij zijn dit de zeven dragende principes om ons land te vernieuwen en uit de crisis te leiden. Laten we samen bouwen aan dat Nieuwe Nederland. Steen voor steen, dag na dag. Dat is mijn opdracht, en dat is ook onze opdracht, voor u, voor het CDA, en voor ons land.


Sybrand Buma

Klik hier om de hele speech te lezen.

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top