CDA Uden< Naar CDA.nl

Reactie op bezuinigingsvoorstellen


Onlangs riep CDA Uden de bewoners op om via de website te reageren op de bezuinigingsvoorstellen van het huidige college. Een groot aantal Udense inwoners heeft hieraan gehoor gegeven.

Fractievoorzitter Dirk Verwijst is hier verheugd over: ’dit aantal reacties tekent vooral de betrokkenheid van de Udense inwoner en bovendien bevatten de reacties zinvolle informatie en ideeën.’ Bezuinigingen zijn echter onafwendbaar en ook voor CDA Uden geldt dat soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. ’Bij sommige maatregelen hebben wij echter zware bedenkingen’, zegt Verwijst.

’Het opnieuw invoeren van hondenbelasting is wat ons betreft geen bezuiniging maar een lastenverhoging van een beperkte groep mensen en daarmee voor ons onbespreekbaar.’

Daarnaast is CDA Uden ook helder over het winkelcentrum. ’Wij zijn tegen maatregelen die de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum negatief beïnvloeden,’ aldus Dirk, ’een vitaal winkelcentrum is voor Uden cruciaal.’ 

Over het MRK willen we niet eens nadenken, het erfgoed in Uden is al vaak een kind van de rekening geweest. Hier spreken we over een stuk geschiedenis dat hoort bij Uden, dat kan je toch niet zomaar wegdoen, onbespreekbaar.

De informatie van de mensen die gereageerd hebben op de poll wordt meegenomen in de afwegingen die CDA Uden maakt. Op korte termijn gaat CDA Uden deze keuzes maken. ’Via deze weg rekenen wij op extra draagvlak in de samenleving voor onontkoombare bezuinigingen,’ aldus Verwijst.

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top