CDA Uden< Naar CDA.nl

schriftelijke vraag: Functioneren Gebiedsplatforms


Op dinsdagavond 9 april ( zie eerder berichtgeving ) had het CDA de gebiedsplatforms ( GP ) in Uden allemaal uitgenodigd. Het doel van het CDA is om een beter beeld te krijgen op de ontwikkelingen van de verschillende gebiedsplatforms. Een gebiedsplatform speelt een belangrijke rol tussen de burger in het gebied en de gemeente. De leefbaarheid in de diverse kernen en wijken is heel belangrijk. De sociale cohesie bepaalt vaak de veiligheid en het welzijn van de inwoners. 
 
Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken mbt de doelen van de GP heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld aan het college mbt de stand van zaken.
 
Onderwerp: Functioneren Gebiedsplatforms.

Op 25 januari 2012 zijn de gebiedsplatforms (GP’s) officieel geïnstalleerd. Een aantal GP’s waren al korter of langer in functie.
 
Doel van de GP’s:

* het beleid van de Gemeente zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen van de burgers
* het College adviseren over nieuwe te ontwikkelen beleid en de uitvoering daarvan
* het College te adviseren over de communicatie met de burgers
* het bewaken van het proces van de uitvoeringsprogramma’s van de gebiedsontwikkelingsplannen ( DOP’s en GOP’s) en er op toe zien dat de Gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken
 
Vraag:

Het CDA vindt het tijd voor een evaluatie. Wat is de stand van zaken mbt bovengenoemde doelen?

8 juni 2013

 
Piet  van der Wilden
Commissie Publiekszaken (PZ) 

pietvanderwilden@cdauden.nl 

Tel. 0413
-

 

 

 

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top