CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie: Parkeren op zondag gratis


Afspraak in centrum voor 15 open zondagen

De ondernemers in het winkelcentrum hebben afgesproken om bij vrijstelling van de winkeltijden toch maar 15 zondagen per jaar samen open te gaan, in plaats van de 52 die dan mogelijk zijn. Het CDA is het nog steeds niet mee eens met de 52 open zondagen, maar de meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond toch toe. De motie  van het CDA om de ondernemers tegemoet te komen door het parkeren op die koopzondagen gratis te maken, werd niet aangenomen.

Het CDA sprak de waardering uit dat de centrumondernemers met deze afspraak bereid zijn zoveel mogelijk rekening te houden met elkaars belangen. Die afspraak draagt bij aan de duidelijkheid voor de bezoekers van het centrum en volgens het CDA verdient dat een positieve impuls. Wethouder Thijs Vonk merkte op dat met het betaald parkeren wordt voorkomen dat alles vol komt te staan. “We kunnen daar mee regulieren. Bovendien komen de opbrengsten ten goede van het centrum.”

Mirjam de Groot- Arts |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO)

mirjamdegroot@cdauden.nl

0413-273181


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top