CDA Uden< Naar CDA.nl

Toch inzameling oud papier


Onder andere voetbalvereniging UDI’19 kan gerust ademhalen. Dankzij een motie van SP, fractie Gerda Vervoort, CDA, Gewoon Uden en als enige coalitiepartij D66motie_oud_papier_en_tweedehands_kleding.pdf  ) is de bezuiniging van 150.000 euro op het inzamelen van oud papier door vrijwilligers, van de baan. VVD/LU probeerde met een tegen motie de meerderheid in de raad op andere gedachten te brengen, maar dat ging niet door. Met 14 stemmen voor en 10 tegen werd de bezuiniging van tafel geschoven. Voor de voetbalclub bijvoorbeeld, scheelt dat in ieder geval dik 20.000 euro per jaar.

Maar het ging niet alleen om geld. “Het college jaagt met de bezuiniging vrijwilligers weg die nooit meer terugkomen. Bovendien is het inzamelen van oud papier en kleding belangrijk vrijwilligerswerk dat voor sociale binding en betrokkenheid zorgt." De motie riep op tot snel duidelijkheid, vanwege het belang voor de verenigingen en was daarom een extra agendapunt, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in november.

Toezegging
Op aanraden van de raad gaat wethouder Marcel Delhez voor november wel in gesprek met verenigingen om samen iets te doen aan het systeem van ‘verkapte subsidies’ die ongelijkheid suggereren. VVD/LU probeerde dit met een op de valreep ingediende motie te bereiken, maar op advies van de raad werd het zoeken naar de goede woorden stopgezet en kwam Jong Uden met het idee om die motie in te dienen na de vakantie. Dirk Verwijst van het CDA stelde dat er helemaal geen motie voor nodig was. “De wethouder hoeft nu alleen maar toe te zeggen dat hij in gesprek gaat met verenigingen. Dat deed Delhez waarop VVD/LU de motie introk.

Garantieregeling
Het voorstel was om de garantieregeling voor verenigingen af te schaffen. Door het zelf te doen denkt de gemeente efficiënter en slimmer te werken. Op dit moment worden ongeveer zeventien verenigingen ingezet om oud papier in te zamelen. Hiervoor is een garantieregeling opgesteld en krijgen deze verenigingen een bedrag van 90.000 euro uitgekeerd. In totaal dacht Uden zo 150.000 euro te besparen. VVD/LU zat vooral met die garantieregeling. “Dat is dus geen subsidie”, stelde de SP. Ruud Geerders van Gewoon Uden vroeg welke vereniging klaagde over ongelijkheid. “Ik heb het nooit gehoord. Geef UDI 20.000 euro extra subsidie per jaar, dan willen ze graag van dat papier af volgens mij.”

Proces
PvdA, VVD/LU en Jong Uden stemden tegen omdat ze zich liever aan de afspraak hielden om na een zorgvuldig proces pas in november over bezuinigingen te beslissen. Geerders: “Het is simpel. Deze bezuiniging past volgens een meerderheid nu al niet in het totale bezuinigingspakket. Dus waarom aan een dood paard trekken.”

Bron: kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top