CDA Uden< Naar CDA.nl

Uden kiest voor gemeentelijke herindeling


De gemeente Uden wordt in de toekomst deel van een groter geheel. Alle fracties, behalve de SP volgen het advies van burgemeester en wethouders om open te staan voor opschaling van Uden. Met het steunen van een amendement, uiteindelijk ondertekend door een grote meerderheid, keurde de raad woensdagavond 4 sept het voorstel goed om te kiezen voor gemeentelijke herindeling en niet zelfstandig te blijven.

De fracties VVD/Leefbaar Uden, CDA, PvdA en Jong Uden hadden geen enkele twijfel. Uden moet fuseren, groter worden, ambtelijk sterker zijn. Met behoud van eigen identiteit, dat wel. Gewoon Uden, uitgebreid met Gerda Vervoort die haar eigen fractie op heeft gegeven en zich heeft aangesloten bij de fractie van Ruud Geerders, was tegen herindeling. Sterker nog, Geerders vond de hele discussie overbodig omdat de burgers er niet bij betrokken worden. Toch stelde hij dat herindeling uiteindelijk onontkoombaar zal zijn. Maar dan op de langere termijn.

Afspraken
 In het amendement stond onder andere dat er direct een proces opgestart wordt om te komen tot een herindelingsontwerp. Dat ging Gewoon Uden te ver. Die laatste zin werd geschrapt en afgesproken werd om als raad open te staan voor opschaling, het college opdracht te geven om te gaan praten met Veghel, Landerd, Boekel, Bernheze, Mill en St.Hubert. Uiterlijk 12 november moet het college de resultaten van die gesprekken aan de raad voorleggen, inclusief een advies. Begin december wordt dit besproken in de commissie Algemene Zaken en op 19 december zal de raad dan bekend maken met welke gemeente Uden verder gaat. Hoe die herindeling dan gaat verlopen, komt later wel.

Raad aanzet
 “In dat traject krijgen de burgers en de raad nog volop de kans om mee te praten”, stelde Robert van den Berg van VVD/Leefbaar Uden. Dat was voor het CDA niet genoeg. Dirk Verwijst wil vanaf het begin een duidelijke rol voor de raad. Toen aan het amendement werd toegevoegd dat er met het college concrete afspraken worden gemaakt over die rol van de raad, was ook het CDA akkoord. Daarmee was het besluit genomen.

Belang
 De SP was klip en klaar: “We laten ons gek maken omdat een minister een keer boert dat een gemeente 100.000 inwoners moet hebben. Maar groter is geen garantie voor beter. Niet het samengaan moet doel zijn, we moeten samengaan voor het belang van de burgers”, aldus Spencer Zeegers die de hele avond resultaten van onderzoeken paraat had, die aangeven dat herindeling een slechte optie is. Hij kon de andere fracties niet overtuigen.

Vaag
 D66 speelde een vage rol. Don Freijters leek niet door te hebben dat hij slechts de keuze had uit ja of nee. Hij wilde eerst een rondje maken langs de gemeenten, afwachten wat die zeggen en dan pas kiezen. Daarom had hij ook het amendement gesteund. Dat ‘draaien’ van D66 irriteerde Dirk Verwijst mateloos en hij beschuldigde Freijters van een slechte voorbereiding. Zeegers noemde de opstelling van Freijters ‘van twee walletjes eten’. “Aan welke kant sta je nou?”Dat werd de kant van de coalitie, waar D66 deel van is. En daarmee was de kous af. Ook Uden gaat nu het herindelingspad op.


Bron kliknieuws.nl
Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top