CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA fractie op bezoek bij de Jongeren Odiliapeel.


Afgelopen maandagavond 9 sept  hebben Franko van Lankvelt, Mirjam de Groot en Piet van der Wilden overlegd met Rene Vervoort en William Wijnen van de Stichting JO in Odilliapeel. In een open en constructieve sfeer werden over en weer veel vragen gesteld en waar mogelijk antwoorden gegeven. Het ging daarbij vooral om woningbouw voor jongeren in Odilliapeel, maar ook leefbaarheid, werkgelegenheid en verkeer kwamen aan de orde.
Met voor beide partijen wat huiswerk te doen, werd na anderhalf uur afscheid genomen.
  

In 2009 is de Jongerenraad Odiliapeel is opgericht door het initiatief van een zevental Peelse jongeren. Tot dit initiatief zijn ze gekomen, omdat er de laatste jaren minder evenementen en activiteiten georganiseerd werden in Odiliapeel. Hierdoor hebben ze het initiatief genomen om een jongerenraad op te richten als een adviserend orgaan richting de Dorpsraad en de organisatie op zich te nemen van evenementen en activiteiten. Na een aantal jaren actief te zijn, hebben we in 2012 een stichting opgericht, genaamd ‘Stichting JO’

Wat doen wij?
Stichting JO heeft zich als doel gesteld om zich actief in te zetten voor actuele onderwerpen die voor jongeren van 12 – 30 jaar in het dorp belangrijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat de jeugd het naar zijn zin heeft in het prachtige Odiliapeel. Tevens controleert de jongerenraad of de Gemeente Uden en de Dorpsraad genoeg rekening houden met de jeugd. We hebben vele ideeën om leuke activiteiten te organiseren voor onze doelgroep en we proberen om ons o.a. met de Schapendag en Kermis te profileren. Kortom we zetten ons in om de leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid in de Peel te behouden én we zetten ons in voor woningbouw voor de jeugd in het dorp.

 


Stichting JO komt elke 3e maandag van de maand bij elkaar in het Peelhonk om de stand van zaken binnen de commissies te bespreken en te kijken welke acties er ondernomen moeten worden.

Wil jij ook graag op de hoogte blijven van alle evenementen en acties die Stichting JO organiseert? Klik dan hier Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top