CDA Uden< Naar CDA.nl

Nieuwe kernwapens op Volkel?

 
OP 18 sept heeft Dirk Verwijst met Radio 1 een gesprek gehad over de ontstane situatie. 
Klik hier om het gesprek te beluisteren

SCHRIFTELIJKE VRAAG (ART. 38 REGLEMENT VAN ORDE)

Raadslid CDA: Dirk Verwijst, ingekomen op 12 september 2013

Nieuwe kernwapens op Volkel?
 

Op de radio, NOS journaal om 17.00 uur, werd vermeld dat de Nederlandse regering in 2010 akkoord is gegaan met het plaatsen van nieuwe Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel. Het zou gaan om het vervangen van de huidige kernwapens.

De nieuwe serie bommen zouden explosiever zijn en nauwkeuriger gebruikmaken van staartvinnen. De overeenkomst tussen Nederland en Amerika zou onder kabinet Balkenende IV zijn gemaakt. Daarnaast zou het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) ook in staat moeten zijn de nieuw bom te kunnen dragen.

CDA Uden heeft hierover de volgende vragen aan het college:
Beantwoording op 17 september

1. Was het college op de hoogte van deze overeenkomst tussen de Amerikaanse en Nederlandse regeringen?
Nee.
2. Zo ja. Waarom is de raad in deze niet geïnformeerd door het college?
Zie antwoord op vraag 1
3. Zo neen. Hoe gaat het college de achtergrond van deze afspraak achterhalen en daaropvolgend de raad informeren?
Overeenkomsten tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika inzake kernwapens zijn geheim.
4. De overeenkomst in acht nemende. Kan het college de gevolgen overzien van dit besluit voor de toekomst van vliegbasis Volkel, de veiligheid van de Udense burgers en voor de woonsituatie en leefomgeving in Volkel?
Omdat de overeenkomsten niet bekend zijn, kan over de gevolgen evenmin iets gezegd worden.

Gezien de relevantie van het onderwerp verzoekt de fractie van CDA het college om z.s.m. te reageren en deze vragen te beantwoorden.

Namens de fractie van CDA,

Dirk Verwijst | Fractievoorzitter
Commissie Algemene zaken (AZ)
Lid Presidium


dirkverwijst@cdauden.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top