CDA Uden< Naar CDA.nl

Waarschijnlijk toch tent op de Markt


De gemeente Uden gaat toch de aanvraag van de Knoerissen voor een carnavalstent op de Markt in behandeling nemen. Volgens wethouder Thijs Vonk ligt het ‘in de lijn van verwachting’ dat er evenals de vorige vijf jaren, ook volgend jaar weer een feesttent op de Markt staat met Carnaval. Daarmee gaf hij antwoord op een aantal kritische vragen van het CDA en Gewoon Uden tijdens de commissie Algemene Zaken woensdagavond.

De wethouder leek verrast door alle commotie die was ontstaan nadat hij vorige week gezegd had dat er geen vergunning gegeven zou worden voor de tent, als de drie betrokken partijen; horeca, Knoerissen en Markant Uden, niet samen zouden werken. Waarop vooral de HUVO deze beslissing aanvocht omdat dit juridisch geen grondslag zou hebben. Ook de rol van het gesubsidieerde Markant werd in twijfel getrokken. Het CDA stelde er vragen over.

Spijtig
Vonk herhaalde nog maar eens een keer dat Markant subsidie ontvangt om activiteiten te organiseren en uitdrukkelijk niet voor de accommodatie waar activiteiten plaatsvinden. De eis om samen te werken met Carnaval was volgens Vonk een moreel uitgangspunt. “De vergunning is nu een publiekrechtelijke vraag. Onze insteek is samenwerking geweest. Dat is mislukt omdat HUVO niet met Markant wil samenwerken. En dat is ‘spijtig’. Markant is juridisch gezien geen partij in het convenant dat horeca en Knoerissen hebben ondertekend. De Knoerissen hebben geen contract met Markant afgesloten. Het college kan een vergunning in publieksrechtelijke zin alleen weigeren in het belang van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu. Wie de aanvraag indient, is niet van belang. De aanvraag van de Knoerissen ligt er allang, dus die gaan we nu in behandeling nemen. Wie de exploitatie gaat doen, dat moeten de Knoerissen zelf regelen.”

Evenementenhal
Vonk stelde dat het altijd de bedoeling is geweest van de Knoerissen dat de tent maar een tijdelijke voorziening zou zijn, totdat er een nieuwe evenementenhal is. Het convenant tussen HUVO en Knoerissen is gesloten voor de periode van 2008 tot en met 2013. “Nu is er uiteindelijk een evenementenhal dus zouden de Knoerissen hun feest daar voortaan vieren. Maar die intentie is door het succes van de tent achterhaald.” Volgens het CDA en Gewoon Uden is het pertinent niet waar dat dit de intentie is geweest van de Knoerissen: “Afgesproken is dat de tent het hart zou blijven voor het volksfeest. Met of zonder evenementenhal.”

Bron: kliknieuws.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top