CDA Uden< Naar CDA.nl

Buma over herfstakkoord


Beste CDA vrienden,

Vandaag (16 okt.) is in de Tweede Kamer gesproken over het Herfstakkoord. Dit akkoord over de begroting voor 2014 sloot het kabinet afgelopen vrijdag met de oppositiefracties van D66, ChristenUnie en SGP.

Wat Nederland nodig heeft is een beleid gericht op meer banen, en het structureel versterken van de economie. Zonder verdere belastingverhoging, zonder de rekening eenzijdig bij middeninkomens neer te leggen, en met een werkelijk kleinere overheid.


Om dat te bereiken heeft het CDA in september een alternatief voor de begroting van het kabinet gepresenteerd. Onze aanpak is een uitvoering van het verkiezingsprogramma, dat inzet op structurele belastingverlaging en een sociale vlaktaks. Die aanpak komt eveneens overeen met de aanpak van Lubbers en Balkenende in crisistijd. Het CDA heeft daarom vandaag bij het debat opnieuw gepleit voor een alternatief van een structureel kleinere overheid en belastingverlaging.

In deze nieuwsbrief wil ik graag verder toelichten hoe dit akkoord tot stand is gekomen, waarom het CDA in een eerder stadium uit de onderhandelingen is gestapt en hoe wij nu tegen dit akkoord aankijken.

Wat vooraf ging
Op 17 september presenteerde het kabinet zijn begroting voor 2014, inclusief plannen om volgend jaar 6 miljard extra te bezuinigen. Tijdens het debat over de algemene beschouwingen op 25 en 26 september bleek dat het kabinet voor dit beleid onvoldoende steun zou krijgen in het parlement. Daarop heeft het kabinet contact gezocht met de oppositiepartijen, ook met het CDA,  om toch steun te krijgen voor het kabinetsbeleid. Onze inzet was het door ons op 23 september gepresenteerde alternatief voor de kabinetsplannen. Dit alternatief leidt tot een sterke samenleving, lagere lasten en een kleinere overheid.

Op 30 september vond het eerste overleg plaats tussen kabinet, oppositie en de meeste coalitiepartijen. Op 3 oktober achtte het CDA verder onderhandelen niet zinvol. Het voorstel waar minister Dijsselbloem mee kwam bevatte voor ons onvoldoende aanknopingspunten om verder te onderhandelen. Wij willen maatregelen om de crisis structureel op te lossen, en die zaten niet in dat voorstel. In crisistijd gaat het er niet om de pijn voor de korte termijn te verzachten, maar om het herstel voor de lange termijn te verzekeren. Hier is dat niet gebeurd. De minister wilde de belasting voor volgend jaar verhogen met 2,6 miljard euro. Daar schep je geen banen mee, daarmee maak je de crisis alleen maar groter.

Op 8 oktober slaagde het kabinet er niet in om zijn pensioenplannen door de Eerste Kamer te loodsen; er was geen meerderheid voor die plannen. Ook het CDA in de Eerste Kamer was tegen deze pensioenplannen. Dat drukte het kabinet opnieuw met de neus op het feit dat steun van de oppositiepartijen hard nodig is. Uiteindelijk hebben ze die steun toch weten te krijgen. Op 11 oktober werd bekend dat het kabinet een akkoord heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP.

Reactie op het akkoord
Ik moet helaas constateren dat de gemaakte afspraken hebben geleid tot een uitruilakkoord waardoor Nederland niet sterker uit crisis komt. Ik blijf bij mijn kritiek dat het kabinet, ook met dit nieuwe akkoord, de belasting teveel verhoogt. De kern van het beleid blijft namelijk een belastingverhoging van 2,2 miljard euro. Dit is slecht voor banen en voor de Nederlandse economie. Accijnzen op lpg, diesel, en drank gaan nu definitief omhoog. Auto's worden duurder, ook de groene. Water wordt duurder.

Er zijn wel een aantal maatregelen verzacht, en dat is goed nieuws. Gezinnen worden iets minder geraakt door het handhaven van de kinderbijslag en het behoud van de gratis schoolboeken. Onderdelen van het sociaal akkoord worden versneld, de bezuinigingen op defensie worden iets verzacht. Ook de belastingdruk voor de hogere middeninkomens neemt iets af.

Maar die lichtpuntjes vallen in het niet als we naar het totale plaatje kijken. De belastingverhoging van 2.2 miljard gaat door, de nivellering blijft voor de lagere middeninkomens negatief uitwerken en de overheid groeit even hard als in de oorspronkelijke plannen. De noodzakelijke koerswijziging is uitgebleven. Ik blijf het herhalen zolang het nodig is: het roer moet om. Goed beleid zullen we steunen, slecht beleid niet. Het CDA zal vanuit de oppositie blijven werken aan keuzes die wél structureel tot oplossingen leiden.


Sybrand Buma

 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top