CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA ontvangt besturen van de kindervakantieweken


Op dinsdagavond 8 oktober jongstleden hebben René Jetten, Franko van Lankvelt en Mirjam de Groot namens het CDA Uden overleg gehad met  Jeroen van Vuren(Uden), Arjan Claassen, Willy Wijnen (Odiliapeel) Maja van Oort, Angélique Vriends (Volkel). Zij waren er als afvaardiging van het bestuur van de Kindervakantieweek Uden, Volkel en odiliapeel.

Dit overleg is tot stand gekomen naar aanleiding van de bezoeken die de fractie gebracht heeft aan de kindervakantieweken in Odiliapeel, Volkel en Uden dit jaar. Tijdens deze bezoeken zijn enkele onderwerpen centraal naar voren gekomen.

Het bleek al snel een zinvolle uitwisseling te zijn tussen de kindervakantieweken onderling en met de fractie. Na een 2 uur durende overleg hebben we enkele adviezen opgeschreven waar we ons de komende maanden ook mee bezig gaan houden.
Het was een intensieve en interessante avond voor alle aanwezigen.

CDA Uden waardeert het enorm dat de tijd en moeite genomen is om het gesprek met de fractie aan te gaan. Deze informatie is voor het CDA belangrijk om haar volksvertegenwoordigende taak goed uit te kunnen voeren.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top