CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene beschouwingen van CDA-Uden.


Bekijk hier de gehele algemene_beschouwingen 2014_van_CDA Uden.pdf 
 
Besturen is vooruitzien

De gemeente heeft onlangs haar begroting voor 2014 gepresenteerd. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar gaan wat ons betreft hand in hand met investeringen: in mensen en in lokale economie. Natuurlijk kunnen wij de toekomst niet voorspellen maar we kunnen wel rekening houden met een aantal onomkeerbare trends en daar ons voordeel mee doen. Het CDA wil Uden handhaven als een goed functionerende gemeente waar het prettig wonen is.

Investeren in burgerinitiatieven.
Voor het CDA is ’ de gemeente’ een instantie die luistert naar haar burgers. Zij betrekt hen bij de ontwikkelingen passend in haar visie Udenaar de Toekomst. De oprichting van ’Energie Uden’ en ‘d’n Hof van de Toekomst’ zijn twee van de vele projecten die vanuit deze visie aangeven wat de burger belangrijk vindt. 

Investeren in lokale economie.
Een versnelde verduurzaming van bestaande woningen brengt allerlei bedrijvigheid op gang, waar onze lokale economie van kan profiteren. En er is grote economische winst te behalen door verdere energiebesparing van de huishoudens.

Versterken buitengebied
Noord Oost Brabant kenmerkt zich door een vooraanstaande positie op het gebied van Agro en Food. Het CDA onderkent het belang van de boerenbijdrage in ecologie, economie, natuur en recreatie, waarbij de agrarische ondernemers ook in Uden ruimte krijgen om te ontwikkelen en te verduurzamen met respect voor haar omgeving. Het CDA Uden ondersteunt de pijlers waarop de provincie haar kaders heeft gestoeld, namelijk volksgezondheid, dierenwelzijn en inpasbaarheid in de omgeving.

Leefbaarheid van wijken en buurten 
betekent niet alleen het aanwezig zijn van een supermarkt en een basisschool, maar ook dat van een actief verenigingsleven. Door vergrijzing en migratie van jongeren naar grote steden staat dit onder druk. Een vitale samenleving betekent ook hier burgers maximaal de ruimte geven voor eigen initiatief.

CDA Uden kijkt vooruit om goede toekomstgerichte besluiten te kunnen nemen. Samen met alle inwoners werken aan een toekomstbestendige gemeente.
Want Besturen is vooruitzien, 
Besturen is goed communiceren,
Besturen is lef tonen,

Bekijk hier de gehele algemene_beschouwingen 2014_van_CDA Uden.pdf    

 


 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top