CDA Uden< Naar CDA.nl

“Multifunctionele accommodaties betaalbaar maken….. het kan mits……


CDA-Uden maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de MFA (multifunctionele accommodaties).

We zien in de gemeente Uden maar ook  in de omliggende gemeenten een tekort ontstaan in de exploitatie van de MFA. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om deze zalen optimaler te gebruiken. Regelmatig staan ze leeg en dat is zonde, zeker als we weten dat er volop behoefte is aan extra zaalruimte.
CDA-Uden wil dat de gemeente onderzoekt wat volgens de wetgeving mogelijk is.
In onze ogen zijn er prima afspraken te maken met commerciële instellingen om deze ruimtes optimaal te benutten.

CDA-Uden zoekt de maximale ruimte om gebouwen betaalbaar te maken en geeft de inwoners van onze gemeente de maximale ruimte om in de eigen omgeving activiteiten te ondernemen”.

Het CDA heeft daarom bij monde van Dirk Verwijst een initiatiefvoorstel ingediend, om te besluiten:
Initiatiefvoorstel_CDA_-_gebruikersmogelijkheden_mfa.pdf  
 
a) het college te laten inventariseren of dat er op structurele basis in de MFA’s lokalen en zalen op vaste tijden, zoals bijvoorbeeld in de weekenden, niet worden gebruikt:
 
b) deze ruimtes op die ongebruikte momenten – tegen door het college vast te stellen tarieven en goed doordachte voorwaarden – aan te bieden aan horecabedrijven binnen de gemeenten, om deze voor commerciële doeleinden in te zetten, zodat zowel de exploitant, de horeca, de cliënt als de gemeente er hun voordeel mee kunnen doen,

Dirk Verwijst | Fractievoorzitter
Commissie Algemene zaken (AZ)
Lid Presidium


dirkverwijst@cdauden.nl


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top