CDA Uden< Naar CDA.nl

Bezoek CDA Brabant statenfractie


Op maandag 2 december heeft de statenfractie van CDA Brabant een bezoek  gebracht aan Vliegbasis Volkel. Naast de statenfractie waren ook afvaardigingen aanwezig van de CDA fracties van Boekel, Landerd en Uden. 

Namens CDA Uden waren Ellen Alofs, Mirjam de Groot, Maaike de Groot en  Franko van Lankvelt erbij. Op de vliegbasis gaf Commandant Tankink  uitleg over de taken van vliegbasis Volkel met de bijbehorende  problematieken. Uiteraard kwam ook de veelbesproken JSF ter sprake.

Na afloop van dit bezoek werd in De Brabantse Hoeve verder gesproken  over uiteenlopende onderwerpen. Namens CDA Uden werd de verkeersafwikkeling richting Uden en de A50 besproken, betreffende de Zeelandsedijk en de Lippstadsingel.
De verkeersafhandeling vanuit Boekel, tevens een belangrijk onderwerp van gesprek, kwam in het  verlengde hiervan uiteraard ook aan de orde.

Op deze avond is het idee ontstaan om hierin samen met Boekel op te gaan trekken, gezien het gezamenlijke belang.
De avond krijgt hiermee een belangrijk vervolg voor Boekel, Volkel en Uden. Waarschijnlijk komt er een overleg met gedeputeerde Ruud van Heugten hierover.


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top