CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA roept college op om woningbouw te faciliteren


CDA Uden roept het college op om woningbouw in Uden en de kerkdorpen maximaal te faciliteren.

De economische situatie in Nederland en dus ook in Uden, is nog steeds zorgelijk. Volgens het CDA heb je als lokaal bestuur maar een beperkte invloed op de landelijke economie. Toch vindt  CDA Uden dat het college meer kan doen om de lokale economie te stimuleren.
 
Lijsttrekker Franko van Lankvelt: ’In Odiliapeel bijvoorbeeld is een grote behoefte aan goedkope (huur-)woningen waaraan zowel Area als het college op dit moment nog geen medewerking verleent aan het bouwen er van. De percelen die daar te koop staan passen niet bij de behoefte van de woningzoekenden. Van Lankvelt heeft gemerkt dat de gemeente zich terughoudend opstelt bij een verzoek om aanpassing van het bestemmingsplan. ’Jammer,’ zegt hij, ’dit soort initiatieven moet je als college op dit moment met 2 handen aangrijpen, dat is althans de visie van CDA Uden.’ Om die reden heeft CDA Uden afgelopen 2 december een initiatiefvoorstel ingediend om het college opdracht te geven een woonbehoefte-onderzoek uit te gaan voeren in Odiliapeel. Mede naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel van het CDA heeft het college op 17 december een avond georganiseerd voor geïnteresseerden in woningbouw in Odiliapeel. ’We zijn er tevreden over dat dit snel opgepakt wordt,’ aldus Van Lankvelt.

Wat woningbouw betreft maakt het CDA zich ook zorgen over Volkel. ’Ook in Volkel komt een volgende generatie jeugd die wil gaan bouwen en ook daar is dat op dit moment zeer lastig.’  Het CDA heeft een belangrijk advies voor het college: ga ook aan de slag met Volkel West II, zorg dat er gebouwd wordt naar behoefte en maak meteen de koppeling van het huidige Volkel West met de dorpskern. Van Lankvelt: ’regeren is vooruitzien en om te voorkomen dat een grote groep Volkelse jongeren in de toekomst ook naar elders vertrekt is het belangrijk dat het college meteen aan de slag gaat.’

Ook in Uden verdient woningbouw extra aandacht in de ogen van het CDA. ’In Uden zitten de zorgen bij de starterswoningen, goedkope (huur-)woningen en bij de zorgwoningen,’ aldus het CDA.

< /TD> Franko van Lankvelt |Raadslid
Commissie Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling (REO) 

frankovanlankvelt@cdauden.nl Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top