CDA Uden< Naar CDA.nl

Woonbehoefte onderzoek Odiliapeel


CDA Uden heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een woonbehoefte-onderzoek in Odiliapeel. Dit voorstel is in de raadsvergadering van 19 december aangenomen. VVD-Leefbaar en Jong Uden stemden tegen en de overige partijen stemden voor. Dit was overigens al duidelijk in de commissievergadering van 2 december.

Tijdens deze commissievergadering waren er 2 insprekers uit Odiliapeel, Wiljan Wijnen van de jongerenraad en Leo Rooijmans van de dorpsraad. Zij maakten in hun betoog meer dan duidelijk dat er grote behoefte is aan woningbouw in Odiliapeel om de leefbaarheid op langere termijn te waarborgen. CDA Uden is van mening dat er om die reden een nieuw woonbehoefte onderzoek plaats moet vinden.

Het huidige college en Area waren op basis van oude onderzoeken niet van plan om te gaan bouwen. Doordat dit voorstel is aangenomen komt er nu een onderzoek en daarmee ook zicht op woningbouw naar behoefte van de bewoners en eventueel voormalige bewoners van Odiliapeel. Een belangrijke stap is hiermee gezet voor de toekomst van De Peel. 

Initiatief voorstel_woonbehoefte_onderzoek_odiliapeel.pdf 


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top