CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie ‘ milieu en bouwen 2014’

 
In de raadsvergadering van donderdag 19 december heeft CDA Uden een motie ingediend. Deze motie heeft betrekking op het vergunningen beleidsplan wat in 2014 naar de gemeenteraad toe komt. CDA Uden roept het college op om in dit beleidsplan afspraken op te nemen die betrekking hebben op de overlegfase voorafgaand aan de indiening van een wabo-vergunning. In de praktijk duurt deze fase vaak veel te lang door onduidelijke afspraken.

De huidige regelgeving maakt deze overlegfase tegenwoordig erg ingewikkeld en juist om die reden is het belangrijk op dat moment al goede afspraken te maken over het te volgen traject en tijdspad. Behalve VVD-Leefbaar zagen alle overige partijen het grote belang van deze motie.

CDA Uden is erg blij dat de motie dus met grote meerderheid werd aangenomen. Een groot succes voor het CDA en een belangrijke stap voor het bedrijfleven in Uden om te kunnen ontwikkelen.

/Motie_cda_-milieu_en_bouwen_-_plan_van_aanpak_voorbereidende_fase_omgevingsvergunning.doc 

Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top