CDA Uden< Naar CDA.nl

5. Zorg

Iedereen moet zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zijn wij al jaren groot voorstander van een zorgvuldige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO maakt het mogelijk dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen. Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunt de gemeente daarbij vanuit de WMO

In de zorg zijn grote veranderingen op gang gebracht, de drie grote transities in de zorg, jeugdzorg, AWBZ en wet werken naar vermogen zorgen voor een kanteling in denken en doen en brengen grote veranderingen in de samenleving. Ook in Uden waar de komende jaren een grotere vergrijzing te verwachten valt dan gemiddeld in Nederland zal een groot beroep gedaan worden op mantelzorgers en vrijwilligers.

De CDA agenda voor een zorgzaam Uden:

* Benut kracht van ouderen Bij 55 plussers is veel kennis en ervaring beschikbaar die ingezet kan worden bij vrijwilligerswerk en mantelzorg. Er moet een werkend sociaal netwerk opgezet worden van mensen die van elkaars diensten gebruik maken. Het initiatief hiervoor ligt bij de inwoners. De overheid zal maximaal moeten faciliteren om dit eenvoudig en toegankelijk te maken.
* Bouw levensloop bestendige woningen voorzien van intelligente hulpmiddelen waarmee altijd contact opgenomen kan worden met zorgverleners. Hiervoor is het nodig dat in de gehele gemeente Uden glasvezel wordt aangelegd, ook in het buitengebied. Deze voorzieningen maken het mogelijk om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen.
* Ondersteun particuliere initiatieven voor de opzet van kleinschalige woonvormen voor ouderen en eigen zorgvoorzieningen Veel ouderen zijn in de gelegenheid om zelf hun zorg te organiseren en te financieren. Het CDA wil voor hen de ruimte scheppen om deze plannen uit te voeren.
* Communiceer beter met de WMO raad en werk vooral meer samen Beleidsmakers zouden veel vaker gebruik moeten maken van de expertise die er is bij de leden van de WMO raad, ieder lid brengt vanuit zijn/haar eigen achterban kennis en ervaring mee waarvan veel te weinig gebruik wordt gemaakt.
* Oormerk gelden die het Rijk beschikbaar stelt voor de zorg daadwerkelijk voor de zorg In de jeugdzorg gaat de transitie gepaard met een grote transformatie. Dat wil zeggen dat de gehele jeugdzorg anders georganiseerd gaat worden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt hierin een belangrijke rol met een grote verantwoordelijkheid die hen noodzaakt goed te communiceren met o.a. onderwijs en huisartsen. Het CDA wil de ouders en gezinnen sterker maken zodat kinderen in een veilige en stabiele omgeving kunnen opgroeien.

 

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten
 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top