CDA Uden< Naar CDA.nl

2. Economie

Uden moet, naast alle andere regionale samenwerkingsverbanden, samen met haar omringende gemeenten, één economisch beleid ontwikkelen met een duidelijke visie voor de korte en lange(re) termijn.
Uden en Veghel moeten zich als één stedelijke- en economische regio ontwikkelen, organiseren en profileren, elkaar versterkend met ieder hun eigen specialisme. Samenwerking met Oss in AS 50 verband kan voor de regio Uden Veghel een belangrijke peiler worden voor toekomstig beleid met duidelijke regionale samenwerkingsverbanden.
Het is zaak voor Uden om de bestuurlijke en organisatorische slagkracht te organiseren om de uitdagingen waarvoor zij staat aan te kunnen en te realiseren.    

De Udense economie stoelt momenteel op vijf pijlers;

1. Agrarische bedrijven;
2. Industrie - Handel - Logistiek;
3. Vliegbasis Volkel;
4. Winkelcentrum & Uitgaan (Recreatie);
5. Ziekenhuis.


Het CDA wil het potentieel van deze pijlers verder benutten. De gemeente heeft een actieve, voorwaardenscheppende rol als het gaat om het verwerven, behouden en uitbreiden van economische activiteiten. Randvoorwaarden zijn onder andere het versterken van de infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven en bedrijven die willen uitbreiden.
 
Uden zal zich binnen de economische regio richten op het verder uitbouwen van zorg en medische dienstverlening rondom het ziekenhuis, verdere uitbouw en versterking van het winkelbestand, cultuur, recreatie en het intensiveren van aan luchtvaart gebonden technieken.
 
Het CDA pleit voor het verminderen van regeldruk voor bedrijven. Het CDA moedigt ondernemerschap aan. Ondernemers zijn de kurk waar ook de lokale economie op draait: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. Wij kiezen voor ontwikkeling en groei die in alle opzichten duurzaam en innovatief i

De CDA agenda voor een sterke economie in Uden:

* Aandacht voor de relatie van Uden met de A73 om de logistieke potenties van Uden maximaal te benutten
* Verminderen van regeldruk voor bedrijven
* Fonds voor startende ondernemers (financiële ondersteuning bij start, “starterlening”)
* Centrum en woonboulevard versterken op basis van geldende bestemming
* Erkenning economische waarde agrarische sector voor de regionale economie
* Een proactief subsidie beleid om lokale initiatieven te steunen

 

 

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten
 

 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top