CDA Uden< Naar CDA.nl

7. Veerkrachtig Bestuur

Grote vraagstukken en maatschappelijke veranderingen voltrekken zich om ons heen, zoals vergrijzing van de samenleving, migratie van jongeren naar grote steden, de kwaliteit van het openbaar vervoer, onderwijs, zorg en decentralisatie van overheidstaken.

Vraagstukken die ons na laten denken over de toekomstbestendigheid van de gemeente Uden. Met andere woorden: kun je over 8 jaar bewoners en bedrijven die een dienstverlening bieden die zij verdienen/wensen? Er is geen blauwdruk voor dé ideale gemeente. Het CDA Uden is voorstander van een gemeente met voldoende schaal voor hoogwaardige dienstverlening aan haar burgers, nu en in de toekomst. CDA Uden heeft een positieve grondhouding ten aanzien van samenvoeging met buurgemeenten in de regio en mogelijk verregaande integratie van de ambtelijke organisatie. Vanuit de ideale omvang kunnen we de huidige en toekomstige problemen te lijf gaan.
 
De CDA uitgangspunten voor een veerkrachtig bestuur in Uden.

* We dragen samenvoeging uit omdat Uden een gemeente is die meedoet.
* Veel ontwikkelingen gaan verder dan de gemeentegrenzen, dat vereist daadkrachtig bestuur.
* Aandacht en begrip voor de bewoners en hun zaken. Daarin moet je dicht bij de mensen blijven
* Betrokkenheid en aandacht voor de mens in de wijk en kernen, om de leefbaarheid te borgen
* De gemeentelijke organisatie moet een voldoende robuuste omvang hebben om een speler te zijn in de regio.
* Financiële spankracht gemeente(n)in kaart brengen

Er zijn vele rationele en emotionele afwegingen te maken. Elk argument vóór opschaling van Uden kent evenzovele tegenargumenten. Waar volgens het CDA ambtelijke organisaties direct verregaand met elkaar moeten integreren, zal de bestuurlijke laag enerzijds en de bewoners van onze gemeente anderzijds de tijd moeten krijgen om te wennen aan deze stap.
 
Een opschaling van de Gemeente Uden zou zich in een natuurlijk proces moeten voltrekken met buurgemeenten die, vanuit een positieve grondhouding, deze opschaling ook met elkaar mogelijk willen maken.
 
Kijkend naar de toekomst proberen we gezamenlijk een antwoord te vinden op de grote economische, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken van deze tijd.
 
Uden is een florerende gemeente. Het CDA Uden is van mening dat indien we bovenstaande vraagstukken proactief omzetten in kansen het welzijn van de Udenaar het best behouden blijft voor de toekomst. Kijkend naar de gewenste kwaliteit en hoe deze het best georganiseerd kan worden zal het CDA alle mogelijkheden afwegen om ieders belang te behartigen.

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten
 

Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top