CDA Uden< Naar CDA.nl
Index - Nieuwsarchief - Nieuwsarchief 2013

 CDA Uden stelt kandidatenlijst vast
 Woonbehoefte onderzoek Odiliapeel
 Motie ‘ milieu en bouwen 2014’
 CDA: ‘Ruimte in MFA beter benutten’
 CDA roept college op om woningbouw te faciliteren
 Bezoek CDA Brabant statenfractie
 De toekomst van Odiliapeel staat op het spel!
 "Multifunctionele accommodaties betaalbaar maken….. het kan mits……
 Onveilig bij Terra Victa
 25 november 2013: het JSF debat: het geluid van de regio
 Het JSF debat, hét geluid van de regio… decibellen en/of euro’s?
 CDA-Uden vraagt helderheid van het college B&W
 Amandement: Udenaaar de toekomst
 Omwonenden vliegbasis bieden petitie aan
 Algemene beschouwingen van CDA-Uden.
 Franko van Lankvelt Lijsttrekker
 CDA ontvangt besturen van de kindervakantieweken
 Buma over herfstakkoord
 Vragen over subsidie Theater Markant
 Waarschijnlijk toch tent op de Markt
 CDA stelt vragen nav feesttent op Markt
 Nieuwe kernwapens op Volkel?
 CDA fractie op bezoek bij de Jongeren Odiliapeel.
 Uden kiest voor gemeentelijke herindeling
 CDA Fractie op bezoek bij MC Uden
 Vrijwilligers: Bedankt !
 Bart van Hezewijk overleden
 Toch inzameling oud papier
 Motie: Parkeren op zondag gratis
 Op bezoek bij ZLTO
 Reactie op bezuinigingsvoorstellen
 schriftelijke vraag: Functioneren Gebiedsplatforms
 Brief van Sybrand Buma
 Overleg met klankbordgroep 'buitengebied'
 Jos Alofs overleden
 Gebiedsplatforms
 Motie: quotumregeling WSW
 ‘Struisvogelpolitiek over jeugd en alcohol’
 Betere communicatie tussen politie en burgers.
 CDA wil geen opheffing van gemeentelijke accommodaties
 Zeelandsedijk Volkel
 5% van de arbeidsplaatsen bestemmen voor de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking.
 Brief aan Bart van Hezewijk
 CDA lid Bart van Hezewijk 100 jaar
 José Huisman-De Bie overleden
 Vragen over inzet provinciale fondsen
 Inwonersaantallen Odiliapeel
 Leden CDA-Uden in gesprek over bestuurlijke samenwerking