CDA Uden< Naar CDA.nl

Pleidooi CDA voor 'in en bijwonen'
24-01-2014

   

CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot bezocht vandaag, 24 januari, ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het ging om informatieoverdracht en het in de praktijk laten zien wat de invoering van uniforme barcodering voor medische hulpmiddelen en geneesmiddelen in de zorgsector betekent. Met CDA Uden besprak ze de problematiek over mantelzorg in de toekomst.

Hanke Bruins werd vergezeld door CDA Uden lijsttrekker Franko van Lankvelt en de raadsleden Ellen Alofs en Mirjam de Groot. Voor CDA Uden wordt mantelzorg en toestaan van in- en bijwonen een belangrijk speerpunt de komende jaren. Hanke Bruins stelde dat de wijkverpleegster terug moet komen in het straatbeeld. "We hebben haar in de steek gelaten, maar ze blijkt onmisbaar." De wijkverpleegster is maar een oplossing voor het langer laten thuis wonen van ouderen, maar wel een heel belangrijke. Raadslid Mirjam de Groot: “Uit gesprekken met bewoners, van met name het buitengebied, hoorden we schrijnende gevallen.

Wat blijkt, mensen vragen pas om aanpassingen van de regels op het moment dat een ouder daadwerkelijk zorg nodig heeft. Regelgeving en procedures zorgen er vervolgens voor dat het te lang duurt voordat kinderen hun ouders thuis die zorg kunnen geven. In een enkel geval komt die toestemming dan ook te laat. Dat moet ook anders.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door Paula van Hout

“De wijkverpleegster moet terug komen. We hebben haar in de steek gelaten, maar het is dringend nodig om haar werk in ere te herstellen.” Dat zei CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot vrijdagmiddag 24 jan. j.l. Ze had ziekenhuis Bernhoven in Uden bezocht en sprak met de lokale CDA fractie over mogelijkheden om ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen.

  

Voor CDA Uden wordt dat een belangrijk speerpunt de komende jaren. De terugkeer van de wijkverpleegster is daar slechts een oplossing voor, maar wel een heel belangrijke. Raadslid Miriam de Groot: “Uit gesprekken met bewoners van met name het buitengebied hoorden we schrijnende gevallen. Wat blijkt, mensen vragen pas om aanpassingen van de regels op het moment dat een ouder daadwerkelijk zorg nodig heeft. Regelgeving en procedures zorgen er vervolgens voor dat het te lang duurt voordat kinderen hun ouders thuis die zorg kunnen geven. In een enkel geval komt die toestemming dan ook te laat. Dat moet ook anders.”


Kamerlid Hanke Bruins noemt het Boekels model voor mantelzorg in het buitengebied. Daar wordt sinds 2000 toestemming gegeven om op een boerenerf een aanleunwoning te realiseren  voor tijdelijke bewoning. Er moet dan wel een ouder-kind relatie zijn en die ouder moet 55 plus zijn. Als het niet meer nodig is, moet de situatie terug gedraaid worden. Boekel liep daar indertijd ver mee vooruit. Door allerlei ingrepen van het huidige kabinet is het volgens Hanke Bruins lang geen ‘Boekels’ model meer, maar moet iedere gemeente de eigen situatie in kaart brengen en maatwerk leveren. “Het is niet specifiek meer een probleem in het buitengebied. Overal wordt de druk op mantelzorgers groter. Het mooie van het Boekelse model is dat je een win-win situatie krijgt. Zolang de ouders fit zijn, kunnen ze ook mee zorgen voor de kleinkinderen. Als de ouders zorg nodig hebben, wordt de situatie omgedraaid. Die wisselwerking is heel belangrijk. Punt is dat alles al geregeld is, op het moment dat de zorg echt actueel wordt.”

Het CDA wil stimuleren dat wettelijke belemmeringen worden weg genomen. “We moeten per situatie gaan kijken hoe we de mensen kunnen helpen en ons niet door regels laten leiden.”

 

bron: www.kliknieuws.nl

terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top