CDA Uden< Naar CDA.nl

Lagere grondprijzen dankzij CDA?
02-04-2014

   

CDA Uden heeft in november 2013 een initiatiefvoorstel ingediend voor een woonbehoefte-onderzoek in Odiliapeel. Dit voorstel is in de raadsvergadering van 19 december aangenomen. ( Bijlage 1 Initiatiefvoorstel CDA woonbehoefte onderzoek Odiliapeel.pdf 

Tijdens de commissievergadering van 2 december waren er 2 insprekers uit Odiliapeel, Wiljan Wijnen van de jongerenraad en Leo Rooijmans van de dorpsraad. Zij maakten in hun betoog meer dan duidelijk dat er grote behoefte is aan woningbouw in Odiliapeel om de leefbaarheid op langere termijn te waarborgen. 

Naar aanleiding van dit voorstel van CDA Uden, is er door het college een bijeenkomst georganiseerd met geïnteresseerden uit Odiliapeel. De avond werd druk bezocht. Gedurende die avond werd duidelijk dat er van het college in eerste instantie een verlaging van de grondprijs werd verwacht, conform grondprijzen van andere dorpen in de regio. 

Op dinsdag 4 februari kwam het college van B&W van Uden met lagere grondprijzen voor zowel Uden, Volkel en Odiliapeel.  Dit is een belangrijke eerste stap op weg naar nieuwbouw woningen in de gemeente Uden die ook bereikbaar zijn voor jongeren !! Mede dankzij het CDA.

Kliknieuws.nl  04-02-2014

Uden verlaagt opnieuw grondprijzen

De gemeente Uden heeft opnieuw de grondprijzen voor bouwkavels verlaagd. Daarvoor zijn alle locaties opnieuw getaxeerd en is gekeken naar de prijzen in omliggende gemeenten. Uden heeft hiermee voldaan aan de vraag vanuit de jongerenraad van Odiliapeel (en het CDA) en volgt met deze verlaging ook de huidige woningmarkt. De verminderde opbrengst voor de gemeente ligt om en nabij de 1,3 miljoen euro. 

Was de standaardprijs voor kavels in Odiliapeel 255 euro per vierkante meter, nu zijn de kavelprijzen gedifferentieerd. Voor een rijwoning is de prijs 190, voor een tweekapper 220 euro en voor een vrijstaande woning 250 euro. Op het toekomstige Volkel West II liggen de prijzen wat hoger dan in Odiliapeel. Een kavel voor een rijtjeshuis kost in Volkel 220 euro, voor een tweekapper 250 en vrijstaand 265 euro. Volgens T&W Bouw is er al belangstelling getoond voor het bouwen van meer woningen op die plek in Volkel. 

Wethouder René Peerenboom: “We zetten de kavels scherp in de markt. De prijzen variëren nu per kavel dus. In Uden is de goedkoopste kavel 265 euro per m2. Voor vrijstaande woningen zijn er in Uden al kavels vanaf 200 per m2, afhankelijk van ligging en omvang. Ook de duurste kavels in Uden zijn in prijs gezakt; 299 per m2. Dat is ook de maximale prijs, hoger kan niet meer. “Dat is historisch laag, maar het is nodig. Het financieren van een woning is lastig en alle bij nieuwbouw betrokken partijen, dus ook de gemeente, moeten meebewegen. We willen een goede woongemeente zijn, dan moeten we ook aanbod hebben.” 

Bij de herwaardering van de grondprijzen spelen ligging en omgevingskenmerken een belangrijke rol. Denk hierbij aan de manier waarop de straat is ingericht of de afstand tot een winkelcentrum of het bos.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top