CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie Transitie jeugdzorg
20-02-2014

   

Op 20 februari heeft de Udense gemeenteraad een besluit genomen over het functioneel ontwerp transitie jeugdzorg. Jeugdzorg viel tot nu toe onder de verantwoordelijkheid van de provincie maar wordt vanaf 2015 een gemeentelijke aangelegenheid. Een moeilijk onderwerp wat veel te complex is om op de Udense schaal te organiseren en daarom werken we met 19 gemeentes in de regio samen om de jeugdzorg uit te voeren.

Tegelijk met de transitie jeugdzorg komt er ook een transformatie dat wil zeggen dat alles opnieuw bedacht en uitgevoerd gaat worden. Voor de kinderen en de gezinnen die met jeugdzorg te maken hebben kan dat grote gevolgen hebben. Deze veranderingen moeten wel een verbetering zijn voor onze jeugd, CDA Uden hecht daar veel waarde aan en zal daar scherp op blijven letten. CDA raadslid Ellen Alofs heeft in de raadscommissie al haar zorgen hierover uitgesproken. Belangrijk is dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt en dat de financien op orde zijn zodat er geen enkel kind of gezin buiten de boot valt. Ook wil de gemeenteraad het verloop van die transformatie op de voet volgen en zo nodig bijsturen.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad heeft het CDA een motie ingediend, een soort aanvulling op het raadsvoorstel waarin omschreven staat hoe we zorgen voor de beste kwaliteit van zorg voor onze jeugd en hoe we dat betaalbaar gaan houden. Deze motie is unaniem aangenomen door de andere partijen. 

De toekomst van de Udense kinderen ziet er weer wat zonniger uit.

 
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top