CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie Bestemmingsplan buitengebied
20-02-2014

   

Franko van Lankvelt heeft namens CDA Uden het initiatief genomen om een motie in te dienen over bestemmingsplanprocedures. Deze motie is mede ondersteund door Gewoon Uden, D66 en SP. Hierdoor was er een meerderheid.

Deze motie houdt in dat de gemeente moet gaan onderzoeken of de methode Gemert-Bakel toegepast kan worden in Uden. In Gemert-Bakel wordt elk halfjaar een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Dit gebeurt op vooraf vastgestelde peildata. Hierdoor verloopt de procedure vele malen sneller en krijgen de indieners daarmee ook veel sneller duidelijkheid over de haalbaarheid van hun plannen. Op dit moment duren de procedures in Uden veel te lang wat veel frustratie oplevert bij de indieners.

Door deze motie in te dienen is een volgende stap gezet in het verbeteren van vergunningsprocedures in Uden, en wederom is CDA Uden de initiatiefnemer.

Motie CDA-GU-SP-D66 - Bestemmingsplan Buitengebied - bestemmingsplanwijzigingen elk halfjaar.pdfterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top