CDA Uden< Naar CDA.nl

Drukke week in ons Huis
03-07-2014

   

Het was een drukke week met de bezoeken in ons Huis. Deze week hebben we goede gesprekken gevoerd met KBO (Uden, Volkel, Odiliapeel voor verslag zie hieronder), V&K (voor verslag zie hieronder) en met het Gebiedsplatform Buitengebied.

  Toekomst V&K

Afgelopen donderdag, 6 maart, hadden we een gesprek met een delegatie van V&K. V&K is een ambitieuze vereniging met ruim 700 leden. De vereniging zit niet stil en heeft mooie plannen die ze graag willen toelichten. De aanleiding om met nieuwe plannen aan de slag te gaan heeft vooral te maken met de bestaande accommodatie Germenzeel. De accommodatie voldoet niet meer aan de eisen om nog enigszins turnsport te kunnen beoefenen. Het is dan ook tijd voor nieuwe plannen. V&K zet hoog in met een goed uitgewerkt plan en graag willen ze aan sluiten bij het nieuw te bouwen Udens College.

Een onderwerp waar CDA-Uden serieus mee aan de slag gaan. Het is voor het CDA helder dat er iets moet gebeuren maar daar willen we nu niet op vooruit lopen.We danken V&K voor het openhartig en constructief gesprek.

Afgelopen dinsdag, 4 maart, waren de ouderenbonden van de gemeente Uden welkom in het CDA huis. Zij hebben een gesprek gehad met de fractieleden van het CDA, Ellen Alofs en Piet van der Wilden. Bij het gesprek waren aanwezig KBO Volkel, PCOB en KBO Uden heeft een telefonische bijdrage geleverd.
Het gesprek had tot doel om te verkennen waar de huidige uitdagingen van de ouderenbonden liggen en waar de mogelijkheden liggen CDA en de bonden om elkaar de komende 4 jaar te versterken.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
- Relatie ouderenbonden tot de gemeente, zowel bestuurlijk als werkorganisatie
- WMO raad
- accomodatiebeleid
- mantelzorg

Het was een geanimeerd gesprek wat voor alle partijen tot nieuwe actiepunten heeft geleid. De komende 4 jaar wil CDA deze gesprekken met regelmaat laten plaatsvinden.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top