CDA Uden< Naar CDA.nl

Parkeeroverlast in uw woonwijk ?
03-10-2014

   

De laatste 4 jaren is er veel veranderd in het winkelcentrum. De renovatie van het bevrijdingspark, de aanleg van betaald parkeerterreinen, de komst van de Evenementenzaal van Markant en de realisatie van appartementen in het centrum. En dit jaar worden zowel  het ’ Hoek Plan Promenade Project ' (V&D/H&M) en  de reconstructie van de ‘U van Uden’ voltooid. Bovendien wordt er een start gemaakt met de uitbreiding van twee supermarkten ( Aldi en Lidl ) aan de Mr. Van Coothstraat. Allemaal veranderingen die van invloed zijn  op het parkeergedrag van bezoekers, bewoners én ondernemers met hun personeel. Veranderingen die nu al leiden tot ongewenst parkeren in de woonwijken. Onlangs verscheen er een artikel in diverse media over parkeerproblemen in en om het winkelcentrum.

Wat is er aan de hand ?

Het winkelcentrum telt 67.000 m2 verkoopvloeroppervlak. Dat is 2x zo groot als eigenlijk nodig zou zijn voor haar eigen bewoners. Deze regionale aantrekkingskracht betekent niet alleen veel bezoekers, maar betekent ook dat er 2x zoveel winkelpersoneel werkt in Uden. 
Zowel de bezoeker als het personeel komen naar Uden..... met de auto.
Door op alle parkeerterreinen betaald parkeren te introduceren en het tarief te verhogen heeft men daarmee het personeel de woonwijken in gestuurd. De ondernemers zijn verenigd in hun belangen en hebben dit als zodanig meerdere malen aangekaart bij de gemeente. Tot nu toe zonder resultaat.

Maar ook de bewoners worden niet gehoord. De gemeente is bezig met het gereedmaken van een nieuw parkeervergunningensysteem zonder inspraak van bewoners en/of hun vertegenwoordigers van het gebiedsplatform.

De ondernemers willen de bewoners betrekken in een gezamenlijke oplossing. CDA Uden sluit zich daarbij aan, en nodigt u uit in het CDA-huis aan de Kastanjestraat 145. Wij willen graag inventariseren of u als bewoner in uw straat parkeeroverlast ondervindt.
CDA Uden, ondernemers en bewoners gaan voor een breed gedragen oplossing.

De koffie staat klaar. Op onderstaande data kunt u over dit onderwerp terecht in ons CDA-huis:
za.  15 maart   10:00-16:00 uur / ma. 17 maart   19:00-21:00 uur / di. 18 maart   19:00-21:00 uur
 

Met vriendelijke groet,
namens CDA Uden
René Jettenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top