CDA Uden< Naar CDA.nl

Goed plan: Basisonderwijs gaat voor zwemveiligheid
14-03-2014

   

CDA-Uden is blij met het initiatief van de Udense basisscholen. Zij hebben de handen in één geslagen en zijn samen op zoek gegaan naar de mogelijkheden. Voor het CDA is het van groot belang dat we dit steunen en dat we op zoek gaan naar financiële dekking. 

Partijen die de belangen van kinderen voorop stellen maar tegelijkertijd de verantwoording niet overnemen van de ouders. Ouders zullen met hun kinderen zwemlessen volgen, mocht het ouders niet lukken dan kunnen zij gebruik maken van de gemeentelijke ondersteuning. De basisscholen in Uden bouwen een vangnet voor die leerlingen die geen zwemdiploma hebben in groep 5.

CDA-Uden juicht dit toe

-  Initiatief van de Udense basisscholen

-  Veiligheid van kinderen

-  Verantwoording laten daar waar het hoort.

 

Goed plan

CDA-Uden

Dirk Verwijst

Het Udens basisonderwijs gaat voor zwemveiligheid

Het stopzetten van de subsidie op het schoolzwemmen (in 2016) heeft ertoe geleid dat alle Udense basisscholen in samenspraak met stichting schoolsport Uden, met elkaar in gesprek zijn gegaan om tot een gezamenlijke visie te komen m.b.t. het zwemonderwijs voor alle kinderen uit de gemeente Uden.

In de vangnetconstructie die vanaf 2016 zal gaan gelden, staat de gemeente garant voor een zwemdiploma in groep acht hetgeen wij veel te laat vinden!

Centraal in onze visie staat de zwemveiligheid van alle kinderen.

Ouders zijn natuurlijk primair verantwoordelijk voor het zwemonderwijs (dus zwemveiligheid) van hun kind(eren). Daar waar om wat voor reden dan ook ouders die verantwoordelijkheid niet (kunnen) waarmaken, dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen in het belang van het kind.

Concreet zouden we in de gemeente Uden het volgende willen zien:

  1. dat alle kinderen, die in groep vijf zitten en over géén enkel zwemdiploma beschikken, door de gemeente (middels een vangnetconstructie) in de gelegenheid worden gesteld, één schooljaar lang zwemles te volgen. Hierbij zijn de ouders verantwoordelijk voor het vervoer!
  2. dat alle kinderen vanaf groep zes, twee maal per jaar, een middag in het zwembad mogen doorbrengen voor een zwemveiligheidstraining. Tijdens deze training zullen vaardigheden worden geoefend waarbij het jezelf redden uit onverwachte situaties centraal zullen staan. Doel is de veiligheid van alle Udense kinderen onderhouden en vergroten. Dit vindt plaats onder schooltijd (gymtijd) en de scholen zorgen voor het vervoer (met kinderen in deze leeftijd kun je als school best fietsend naar het zwembad komen).  Na deze zwemveiligheidstraining vindt een terugkoppeling plaats aan die ouders van kinderen waarbij vraagtekens gesteld worden over de zwemveiligheid van hun kind!

 

 

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top