CDA Uden< Naar CDA.nl

Area wil niet investeren in de udense kerkdorpen
16-03-2014

   

Tijdens een bijeenkomst op 20 januari, heeft Area opnieuw uitgesproken dat zij niet wil investeren in de udense kerkdorpen Odiliapeel en Volkel. Al eerder deed Area dat ten overstaan van de udense gemeenteraad. Evenals de jongerenraad uit Odiliapeel, is ook CDA Uden hier ontstemd over.

Lijsttrekker Franko van Lankvelt:'CDA Uden vindt dat de gemeenteraad dit niet mag accepteren van Area, dit is op termijn namelijk funest voor de leefbaarheid van de kerkdorpen.' Als het aantal inwoners afneemt, komen op termijn o.a. de scholen en sportverenigingen ook onder druk te staan. 'Het wordt tijd dat de gemeenteraad een stevig standpunt inneemt t.o.v. Area,'aldus van Lankvelt,'wat CDA Uden betreft komen ook andere corporaties in beeld voor Uden.'

Op dit moment is Area bezig met de verkoop van woningen in de dorpen. Van Lankvelt: 'het is keihard nodig dat de opbrengsten van deze woningen geherinvesteerd worden in sociale woningbouw in Odiliapeel en Volkel.'

Behalve voor de kerkdorpen is het ook voor Uden enorm belangrijk dat er een evenwichtig woningaanbod is, dus ook voldoende starterwoningen,sociale woningbouw en levensloopbestendige zorgwoningen. 'De huidige prestatie-afspraken waarborgen dat op dit moment onvoldoende.'terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top