CDA Uden< Naar CDA.nl

Piet van der Wilden verlaat de politiek
17-03-2014

Piet van der Wilden van het CDA stopt met de politiek. "Waarom sta je niet op de kieslijst van het CDA? Ik kan je naam niet vinden. Deze vraag is mij de laatste weken heel vaak gesteld. Een vraag die voor mij waardering inhoudt voor de twaalf jaar die ik voor de CDA fractie in de gemeenteraad mocht zitten.” 

Jaren waarin Uden, Volkel en Odiliapeel veranderd zijn. “Niet alleen het straatbeeld is enorm veranderd, ook op het gebied van publiekszaken waren er grote wijzigingen. “Ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Dit komt ook terug in de leuze van het CDA: Uden is van jou en van mij. Vertrouwd en Dichtbij. 

Na drie termijnen is het goed om het stokje over te dragen en plaats te maken voor nieuwe kandidaten. Een enthousiaste ploeg mensen staat klaar om ons CDA gedachtegoed verder uit te dragen. En ik dank iedereen voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.”
Piet van der Wilden is een bezige bij die altijd klaar staat voor de mensen om hem heen, nooit te beroerd om anderen te helpen. Denk onder andere aan: invulhulp belastingen voor 65-plussers, bijhouden van administratie van ouderen, invullen van allerlei formulieren, hij is ouderenadviseur, is hulpkoster bij de Protestantse Kerk en hulpdiaken in de Protestantse Kerk. Piet werkt op toerbeurt twee dagdelen bij de voedselbank Veghel/Uden. Vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn voor het huishouden. Verder organiseert Piet jaarlijks een kampeerweek voor de PCOB, een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland. “Een aantal activiteiten zijn onlangs afgevallen, waardoor ik het nu weer wat rustiger heb; er komt vast wel weer wat nieuws op mijn pad.”

Na 12 jaar actieve politiek is het tijd om het stokje over te dragen.
Het CDA staat met enthousiaste mensen klaar om mijn CDA gedachtegoed over te nemen.
Ik dank u voor het vertrouwen.
Stem en steun het CDA!

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top