CDA Uden< Naar CDA.nl

De feiten over Toeristenbelasting in Uden
17-03-2014

   

Op voorstel van wethouder Peerenboom van Financiën (VVD-Leefbaar Uden), gesteund door de gehele coalitie (waaronder Jong Uden) is in de begroting van Uden 2013-2016 de invoering van toeristenbelasting opgenomen. De gehele Raad met uitzondering van de SP heeft november 2013 ingestemd met deze begroting. De aankondiging van de recreatieondernemers dat ze met een stemadvies zouden komen heeft er toe geleid dat VVD Leefbaar en Jong Uden in een paar maanden tijd een draai van 180 graden gemaakt hebben van voor- naar tegenstander van deze belasting.

CDA Uden blijft ook in verkiezingstijd achter haar keuzes staan. Uden heeft recht op een stabiel en betrouwbaar bestuur gebaseerd op een solide financieel beleid. CDA Uden heeft in een eerder overleg met een vertegenwoordiger van de recreatieondernemers aangedrongen op nader overleg over de besteding van de opbrengsten van de belasting.

Toeristenbelasting legt de gemeente niet aan de eigen inwoners of de recreatieondernemers op. De belasting geldt voor zakelijke of privé overnachtingen van mensen buiten de gemeente. Deze maken tenslotte wel gebruik van voorzieningen die de burgers van Uden betaald hebben. Volgens opgave van de VNG heffen 318 gemeenten in 2013 toeristenbelasting. Dat wil zeggen dat Udenaren die in een andere gemeente een overnachting boeken daar ook toeristenbelasting moeten betalen.

VVD-Leefbaar maakt het helemaal bont. Deze partij schrapt inderdaad de toeristenbelasting in haar verkiezingsprogramma. Deze partij stelt daar echter simpelweg lastenverzwaringen voor in de plaats voor diezelfde recreatieondernemers. Deze lastenverzwaring zullen deze ondernemers doorbelasten aan hun klanten waardoor de vele klanten uit de gemeente dit vervolgens moeten betalen. CDA Uden vindt deze voorgestelde lastenverzwaring onbegrijpelijk.

Bronnen:

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/forensen-en-toeristenbelasting/toeristenbelasting

http://www.vvd-leefbaaruden.nl/verk/thema14.htmlterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top