CDA Uden< Naar CDA.nl

Gerustgesteld maar niet tevreden.
21-03-2014

   

Beste CDA leden, beste CDA kiezer,

Gerustgesteld maar niet tevreden. Zo zou ik de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor het CDA Uden willen omschrijven. Gerustgesteld omdat wij de afgelopen vier jaar de beweging van coalitie naar oppositie partij moesten maken. Geen eenvoudige opgave voor een partij die zich sinds jaar en dag als bestuurder van Uden heeft ingezet. 

Desondanks stelt de uitslag van de verkiezing ons gerust. Het aantal CDA stemmers is in absolute zin nagenoeg gelijk gebleven en dat is een bevestiging dat wij ons de afgelopen periode op de juiste wijze voor Uden hebben ingezet. 

De Udense kiezer heeft onze inzet gewaardeerd en stelt ons in de gelegenheid een rol van betekenis te blijven vervullen in de Udense gemeenteraad. En dat is een geruststellende gedachte.
Echter kunnen wij niet helemaal tevreden zijn.  We hebben immers een zetel verloren in de raad en zijn daarmee in zetelaantal, samen met Jong Uden, de derde partij van Uden. Dat betekent dat wij bij de coalitie vorming geen leidende rol kunnen vervullen. Wij zullen dan ook goed luisteren naar de plannen van de grootste partijen om vervolgens te bepalen of wij een rol kunnen dan wel willen vervullen bij het tot stand komen van een coalitie.

Tot zover een korte terugblik op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Dank aan alle mensen die zich de afgelopen maanden hebben ingezet voor onze campagne. Door borden te plaatsen, ons huis open te houden en u te ontvangen, te canvassen in de het centrum en de dorpskernen, verkiesbaar te zijn en tot slot dank voor uw stem!

Namens bestuur en fractie CDA Uden
Rached Dekker 
Voorzitter CDA Udenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top