CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vraag: woningbouw dorpskernen
05-11-2014

   

Om de leefbaarheid in dorpskernen voor de lange termijn te waarborgen, is het belangrijk dat er nieuwbouw plaats vindt waardoor jongeren de kans krijgen zich te vestigen in hun dorp. In de Udense kerkdorpen is de behoefte aan (starters-)woningen groot. Dit is de laatste tijd overduidelijk geworden tijdens enkele door de gemeente georganiseerde gesprekken met potentiele bouwers, in dit geval uit Odiliapeel.

Tijdens de REO-vergadering van 2 december 2013 is door de wethouder aangegeven dat de gemeente mee zal werken aan nieuwbouw als de behoefte aangetoond kan worden door de initiatiefnemer(s).Op dit moment is in Odiliapeel sprake van een concreet initiatief (2 grondgebonden woningen en 2 niet-grondgebonden woningen) met aantoonbaar voldoende animo. Wethouder Peerenboom heeft dit met eigen ogen waargenomen tijdens een bijeenkomst in Odiliapeel. Tot op heden krijgt de initiatiefnemer geen enkele medewerking cq duidelijkheid van de gemeente, ondanks verwoede pogingen van de initiatiefnemer.

Vragen:

1. Is het college het er mee eens dat het belangrijk is voor de leefbaarheid in de dorps- kernen dat er voldoende nieuwbouw plaatsvindt om de (o.a.) jongeren te behouden voor het dorp ?

2. Voor het bedoelde concrete initiatief in Odiliapeel is voldoende animo. Waarom heeft de gemeente tot op heden op geen enkele manier medewerking verleend aan de initi- atiefnemer? Dit ondanks eerdere toezeggingen in de commissie REO van 2 december

2013 (nu dus 5 maanden geleden), om dit initiatief mogelijk te maken bij voldoende animo ?

3. In hoeverre is het realistisch om te stellen dat het nieuwe college wel medewerking verleent aan dit initiatief ? Wanneer gaat hierover duidelijkheid komen ?

4. Wat gaat het nieuwe college concreet ondernemen om meerdere bouwactiviteiten in Volkel en Odiliapeel te initiëren ? Op welke termijn gaat dit dan plaatsvinden en hoe gaat u de bewoners bij de ontwikkelingen betrekken ?

CDA Uden wil voortvarend en slagvaardig met deze kwestie aan de slag. Wij willen u vragen deze vraag te beantwoorden VOOR 30 mei 2014.

antwoord op vraag CDA over Woningbouw dorpskernen.pdf

Franko van Lankvelt |Raadslid

Commissielid: REO


franko@cdauden.nl 

0413-331688terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top