CDA Uden< Naar CDA.nl

Initiatiefvoorstel Huurwoningen Volkel en Odiliapeel
27-05-2014

   

Het college heeft vorig jaar strategische en operationele prestatieafspraken opgesteld met wooncorporatie Area en de raad daarover geïnformeerd. Deze prestatieafspraken dienen in algemene zin zorg te dragen voor een goede volkshuisvesting binnen de gemeente Uden. Echter, deze benadering houdt geen rekening met de problemen die de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel ervaren omdat er geen rekening wordt gehouden met de bijzondere positie die ze innemen. Cijfermatig is het denkbaar dat gemiddeld gezien de prestatieafspraken in de nabije toekomst voldoen aan de vraag en behoefte binnen de gemeente Uden. Er wordt dan echter voorbijgegaan aan de situatie in de beide dorpen.

Daarom dien het CDA een initiatiefvoorstel in en wil het college opdracht te geven om, in aanvulling op de bestaande prestatieafspraken, nadere afspraken te maken met Area over het vergroten van het aanbod van huurwoningen in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel, met als doelstelling om:

a.

voldoende woningen tot de kernvoorraad van Area in Volkel en Odiliapeel te laten behoren om de doelgroep van het beleid (aldaar) nu en in de toekomst te kunnen huisvesten;

b.

de categorieverdeling: - 70 % van de woningvoorraad onder de aftoppingsgrens; - 20 % tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens; - maximaal 10 % boven de huurtoeslaggrens, van toepassing te laten verklaren op de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel afzonderlijk.

Het beoogd effect hierbij is dat er meer mensen kunnen in de dorpen blijven wonen waardoor de leefbaarheid op langere termijn gewaarborgd kan blijven.

Lees hier het Initiatiefvoorstel CDA - Aanbod huurwoningen Volkel en Odiliapeel-def.pdf

Franko van Lankvelt |Raadslid

Commissielid: REO

franko@cdauden.nl 

0413-331688

antwoord op vraag CDA over Woningbouw dorpskernen.pdf

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top