CDA Uden< Naar CDA.nl

Raadsbrede steun voor CDA amendement mantelzorg
07-05-2014

   

Het is een moeilijk en complex onderwerp. De transformatie van de AWBZ naar de nieuwe WMO. De gemeenteraad van Uden keurde donderdagavond het plan goed dat dient als onderlegger voor de inkoop van nieuwe zorgtaken die de gemeente vanaf 1 januari zelf moet gaan doen. De raad stemde in met een belangrijke wijziging; een kind onder de achttien jaar mag niet zomaar als mantelzorger aangemerkt worden. 

'Onder 18 jaar geen mantelzorg'

De gemeenteraad heeft al jaren geleden vastgelegd dat kinderen onder de zestien jaar niet ingezet mogen worden voor huishoudelijk werk. Het CDA vertaalde dit nu in een amendement naar mantelzorg. Het college krijgt de opdracht om jongeren onder de 18 jaar niet mee te wegen bij een 'keukentafelgesprek' over de zorgindicatie van een ouder. Volgens het CDA maak je hiermee ruimte voor andere hulp en wordt de jongere niet zwaar belast met de zorg over vader of moeder. “Die kinderen doen uit zichzelf al genoeg. Maar daar mag je niet zomaar vanuit gaan”, zei Ellen Alofs. Wethouder Gerrit Overmans vond het sympathiek maar stelde dat samen met het onderwijs op tijd gesignaleerd moet worden of het te zwaar wordt voor een kind. Zodat daarop de hulp kan worden aangepast. “Dan is het al te laat”, merkte Alofs op. Het CDA kreeg steun van alle fracties, ook van VVD/Leefbaar Uden uiteindelijk.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top