CDA Uden< Naar CDA.nl

G1000 goed initiatief
10-07-2014

   

Het CDA was goed vertegenwoordigd tijdens de afgelopen zaterdag 4 oktober gehouden G1000 burgertop. In navolging van Brussel en Amersfoort is nu ook in Uden een  bugertop geweest om de betrokkenheid tussen politiek en inwoner te vergroten. 

Voor een verslag en gesprekken met ons fractielid René Jetten en bestuurslid Ron Crone kijk op https://www.groene.nl/artikel/de-democratie-als-tombola

De gesprekken met inwoners waren hoofdzakelijk gericht op het blootleggen van de diversiteit aan meningen. De voorstellen die naar voren kwamen, blijven daarom vrij breed. De verdere uitwerking zal plaatsvinden na 4 oktober in zogenaamde burgerpanels, zoveel mogelijk in nauwe samenwerking met ambtenaren, gemeenteraadsleden en overige betrokkenen. https://g1000uden.nl/

TOP 10 IDEEËN

*

G1000 van vandaag structureel inzetten bij de ontwikkeling van gemeentebeleid. Dit samen met het invoeren van klankbordgroepen op specifieke vraagstukken. In deze klankbordgroepen brengen deskundigen hun expertise in.

*

Bibliotheek laten voortbestaan als basisvoorziening voor kennisdeling, belangrijk voor ontwikkeling en ontmoeting.

*

Op kleine schaal vraag en aanbod van hulp en zorg bij elkaar brengen, door bijvoorbeeld het oprichten van kleinschalige buurtteams met een professionele ondersteuning.

*

Gegarandeerde zorg voor iedereen in de gemeente Uden.

*

Stimuleren van ontmoeting ter voorkoming van eenzaamheid. Infrastructuur daarop aanpassen, bijvoorbeeld door buurthuizen, hofjes, bankjes en woningen aan ontmoeten aan te passen.

*

2035 Uden energieneutraal. Dan afval ook zien als grondstof. Beter scheiden aan de bron. Projecten bij scholen, sportverenigingen, gemeenschapshuizen en verzorgingstehuizen. Afval lokaal vermarkten, lagere kosten voor de inwoner.

*

Verbetering wandel-fietsvriendelijkheid (bewegwijzering, varkensruggen weg, promotie, stimulering).

*

Fietsveiligheid voor de gehele gemeente Uden, verbreding fietspaden en veiligere oversteekplaatsen bij o.a. scholen

*

Gebruikers betrekken vóór de uitwerkingen van planne, bijv. de gids- en geleidelijnen voor slechtzienden rondom de markt.

*

Leerrcafé opzetten in Uden: leren van elkaars kwaliteiten en elkaars expertise en betrokkenheid verhogen binnen gemeente Uden.

.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top