CDA Uden< Naar CDA.nl

Kern met Pit inschrijving gestart
10-11-2014

   

Sinds kort is ons CDA Uden lid, Joos van Hees, bestuurslid van KNHM afdeling Brabant. KNHM staat voor de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (de voorloper van Arcadis)

 De KNHM is een onafhankelijke ideeële vereniging, die bewonersgroepen ondersteunt op het gebied van verbetering van hun leefomgeving.
Het betreft thema’s zoals cultuur, stadslandbouw, duurzame energie, vrijetijdseconomie etc. De KNHM faciliteert met kennis, procesbegeleiding en haar netwerk.
Eén van de programma’s is de jaarlijkse verkiezing van Kern met Pit!!

Kern met Pit inschrijving gestart!
Zeg het voort! Ken jij iemand die graag zelf iets aan de leefomgeving wil verbeteren? Dan kunnen zij zich tot 31 oktober 2014 inschrijven voor de nieuwe editie.

Hoe zit het ook alweer?
Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1000 euro. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met tips en contacten in ons netwerk.

Inschrijven
Bewonersgroepen kunnen zich inschrijven via www.kernmetpit.nl

Wat doet de KNHM?
KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke leefomgeving. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk. www.knhm.nl/

Actuele thema’s waarop wij ons specifiek richten zijn:

* Stadslandbouw
* Lokale duurzame energie
* Leefbaarheid en bevolkingskrimp
* Vrijetijdseconomie
* Cultuurhistorie en landschap

Onze missie
Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van professionals helpen wij actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving.

Onze organisatie
Wij zijn een netwerk van circa 170 professionals. Zij hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur, als adviseur of ondernemer. Formeel zijn we een vereniging met twaalf leden, de provinciale afdelingen. Vanuit deze afdelingen begeleiden onze professionals op vrijwillige basis initiatiefnemers. Dit doen ze samen met projectadviseurs die werken vanuit ons bureau in Arnhem.

Voor het realiseren van onze missie hebben wij jaarlijks circa 2,5 miljoen euro te besteden. Dit geld is afkomstig uit opbrengsten uit obligaties, spaargelden en aandelen in ARCADIS en andere bedrijven. Zie hier het financieel jaarverslag 2012. Onze medewerkers worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van ARCADIS Nederland BV.

Wist je dat...

* We vertegenwoordigd zijn in alle provincies
* We geen fonds zijn, maar ons juist richten op het geven van advies
* Er meer dan 170 professionals actief zijn voor KNHM
* Onze professionals zich vrijwillig inzetten voor jouw burgerinitiatief
* We de begeleiding aanpassen aan jouw wens: van eenmalig advies tot intensieve samenwerking
* We onafhankelijk zijn
* We gemakkelijk kennis van ARCADIS-medewerkers kunnen inzetten
* www.knhm.nl

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top