CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie toewijzingsbeleid sociale huurwoningen
11-07-2014

   

Onlangs heeft CDA Uden de problematiek rondom toewijzing van woningen in Uden en de kerkdorpen opnieuw aan de orde gesteld. Langzaamaan begint bij alle politieke partijen wel duidelijk te worden er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de uitvoering van het huidige toewijzingsbeleid van Area. In eerste instantie heeft dit tot een unanieme motie geleid waarbij aan Area tekst en uitleg gevraagd wordt over de toewijzingen van de afgelopen 3 kalenderjaren. In januari gaat de raad hierover in gesprek en dit overleg gaat ongetwijfeld leiden tot een aanpak van de problemen. Mogelijkheden die de gemeenteraad heeft zijn het opstellen van een verordening of het aanpassen van de prestatie-afspraken.

CDA is zeer verheugd met de stap die de gemeenteraad nu zet om dit probleem nu echt aan te pakken. De motie is unaniem aangenomen.

Motie CDA Toewijzingsbeleid Area van sociale huurwoningen.pdfterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top