CDA Uden< Naar CDA.nl

Bezuiniging op centrummanagement nog niet van de baan.
11-07-2014

   

Het college moet uiterlijk 20 mei met een plan komen waarin geld voor de promotie van Uden wordt gebundeld. Een motie daarvoor werd aangenomen door alle fracties behalve de SP. De bedoeling is dat onder de regie van de gemeente één organisatie Uden gaat promoten. De Citymarketeer, SUP en andere organisaties die betrokken zijn, moeten daarin optimaal samenwerken. Hoe? Dat moeten ze samen bedenken. Hoe een en ander betaalt wordt, moet ook nog uitgewerkt worden. Met de motie wordt vastgelegd dat de opbrengst van reclamebelasting voor het centrum blijft en dat de taak centrummanagement gegarandeerd is. Het CDA dat tegen de bezuiniging op de SUP is, stemde uiteindelijk ook voor de motie. 

In de motie staat dat centrummanagement financieel geborgd blijft, de opbrengsten van de gevelheffing ten gunste blijft van het winkelcentrum en er een overkoepelende organisatie gevormd in het leven geroepen wordt.

Motie bundeling-promotiegelden.pdf

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top