CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie om parkeerplaatsen ‘sporthal’ nieuwbouw Udens College.
11-09-2014

   

Bij de planvorming voor de nieuwbouw van het Udens College op de Schepenhoek roept het CDA het college op om voldoende parkeerplaatsen op het terrein van de school te realiseren, om zo de parkeerplaatsen op De Drossaard te behouden voor bezoekers van winkelcentrum De Drossaard.

Deze motie werd alleen gesteund door het CDA en de SP en zodoende verworpen. jammer.

Motie parkeerplaatsen De Drossaard.pdfterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top