CDA Uden< Naar CDA.nl

Zorg CDA over openbaar vervoer
17-11-2014

   

Het CDA maakt zich opnieuw zorgen over de bereikbaarheid van de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel naar aanleiding van de aangepaste dienstregelingen van het streekvervoer vanaf 2015. 

In daluren komen complete lijnen te vervallen. Zoals van Uden via Mill naar Cuijk bijvoorbeeld. Naar aanleiding daarvan vraagt het CDA zich af wat de consequenties zijn voor de kerkdorpen.
In het coalitieprogramma van de huidige coalitie staat volgens het CDA dat 'de bereikbaarheid naar Volkel en Odiliapeel goed geregeld moet worden'. Het CDA is er van overtuigd dat een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer belangrijk is voor de leefbaarheid van de dorpen. “Niet alleen de verbinding met Uden is hiervoor cruciaal, ook de verbinding via HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) met de grote steden is uitermate belangrijk, bijvoorbeeld voor studerende jongeren.”


Het CDA , bij monde van Franko van Lankvelt, vraagt aan burgemeester en wethouders waarom de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht van die nieuwe dienstregeling en hoe de bereikbaarheid van Volkel en Odiliapeel met het openbaar vervoer gewaarborgd wordt. Het CDA wil een plan van aanpak nog voor half december.

CDA-vraag Openbaar vervoer kerkdorpen.pdf

Hieronder de antwoorden van het college waarbij de bereikbaar gewaarborgd zou moeten zijn

ANTWOORD
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D.2 december 2014
1. Onderschrijft het college het belang van een goed openbaar vervoer voor de leefbaarheid in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel ?
Het college streeft naar maximaal mogelijke beschikbaarheid van openbaar vervoer voor iedereen.


2. In hoeverre is het college op de hoogte van bovenstaande ontwikkelingen ?
Het college is eind oktober van de wijzigingen in de dienstregeling van busvervoer door de provincie op de hoogte gesteld. Hierbij is gebleken dat alle buslijnen van en naar de gemeente Uden op de door u genoemde lijn na gelijk zijn gebleven of zelfs zijn versterkt.


3. Welke informatie heeft het college over deze ontwikkelingen tot haar beschikking en waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht ?
In verband met de aanbestedingsprocedure van het OV door de provincie en de juridische procedures daarna is de vervoerder pas erg laat met de vorming van nieuwe dienstregeling gestart. Om die reden is publicatie van de nieuwe dienstregeling en de informatie aan de gemeente vrijwel gelijktijdig geweest. Om die reden is het college niet in de gelegenheid geweest om de Raad hierover op een eerder moment in kennis te stellen.


4. Wat zijn de consequenties m.b.t het openbaar vervoer voor de Udense kerkdorpen Volkel en Odiliapeel ?
Buslijn 91 die via Volkel en Odiliapeel naar Mill en Cuijk rijdt, blijft door de weeks van maandag t/m vrijdag, op de laatste bus na, beschikbaar. Op zaterdag en zondag is de dienstregeling geschrapt. Reden hiervoor, aldus Arriva, is dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de bus op zaterdag en zondag.

5. Hoe gaat het college de bereikbaarheid van Volkel en Odiliapeel met het openbaar vervoer waarborgen ? En kan de gemeenteraad het plan van aanpak hieromtrent nog voor 14 december 2014 tegemoet zien?
De bereikbaarheid van Volkel en Odiliapeel is door de weeks gewaarborgd met de huidige dienstregeling. In de avonduren en de weekends kan gebruik worden gemaakt van de regiotaxi. Zie hiervoor de internetsite http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/ov/

Tevens is binnen GGA verband Brabant Noord Oost overleg gestart naar alternatieve vormen van collectief vervoer. Dit zullen wij in ieder geval ook betrekken bij het opstellen van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2015. (GVVP) Een informatienota over aanpak en procedure GVV zal dit jaar aan de Raad beschikbaar worden gesteld.

 

bron: kliknieuws.nl

terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top