CDA Uden< Naar CDA.nl

Vraag over digitale ontsluiting buitengebied
12-08-2014

   

Tot op heden is de digitale ontsluiting van het buitengebied in de gemeente Uden nog niet geregeld.

In zowel het coalitie-akkoord als in de begroting staat vermeld dat het buitengebied digitaal ontsloten gaat worden. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zeer snel en bieden wellicht ook mogelijkheden om de digitale ontsluiting versneld mogelijk te maken.

Het CDA heeft daarover de volgende vragen:

1. Is het college het met CDA Uden eens dat het belangrijk is om het buitengebied zo snel mogelijk digitaal te ontsluiten ?
2. Wat heeft het college tot op dit moment in het werk gesteld om het buitengebied van Uden digitaal te ontsluiten ? Wat is het plan van aanpak ?
3. Wat zijn tot op heden de resultaten en op welke termijn zal de digitale ontsluiting gerealiseerd zijn ?
4. Is het college op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering ?
5. In hoeverre zouden die ontwikkelingen bij kunnen dragen aan een versnelde digitale ontsluiting van het buitengebied ?


 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top