CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA neemt het op voor mantelzorgers
12-12-2014

   

Er wordt door wethouder Gerrit Overmans al langer nagedacht over hoe regels te versoepelen zijn ten aanzien van mantelzorg en wonen. Daartoe voert hij onder andere gesprekken met het Gebiedsplatform Buitengebied. Zijn bevindingen wil hij met alle plezier in een nota vastleggen, zodat de gemeenteraad op de hoogte is. John Timmers kon zich daar donderdagavond in de raadsvergadering uiteindelijk wel in vinden, nadat hij een motie had ingediend ter vereenvoudiging van ‘mantelzorg wonen’. 

John Timmers (CDA) kwam met de motie naar aanleiding van zorgen die uitgesproken waren door KBO Uden, Dorpsraad Odiliapeel, Dorpsraad Volkel, ZLTO Uden en het Gebiedsplatform Buitengebied Uden. “Er ontstaat een groeiende onrust door de veranderingen in de zorg, onder andere door het terugdringen van betaalde hulp. Door het sluiten van verzorgingshuizen zijn mensen steeds meer op zichzelf aangewezen. Ouderen van boven de 65 jaar kunnen snel in de situatie kunnen komen dat enige vorm van hulp noodzakelijk is. Het is niet wenselijk om pas mantelzorg mogelijk te maken als de nood al hoog is. Het is beter als de mantelzorger in de nieuwe situatie kan groeien. Zowel de hulpvrager als de hulpverlener kunnen dan aan de zorg wennen”, aldus Timmers. 

Motie CDA - Vreemd aan de orde - Vereenvoudigen mantelzorgwonen _1_.pdf

Bijlage 1 - 20141201 Ingek brief div org inzake mantelzorg.pdf

Bijlage 2 - extra info Bor.pdf

Indicatie
“Door vroeg ‘mantelzorg wonen’ toe te staan, kan in alle rust een plek worden gerealiseerd - met alle noodzakelijke voorzieningen - zodat woningaanpassing in de toekomst minder noodzakelijk is. Met minder gemeentelijke kosten kunnen we dan stapjes maken naar de veranderende samenleving. Als een echtpaar, waarvan één hulpbehoevend, een mantelzorgwoning bewoont én de hulpbehoevende partner komt te overlijden, komt de achterblijvende partner illegaal te wonen. Dit is niet goed. Dat kunnen we voorkomen als indicatiestelling boven de 65 achterwege blijft. Ook kunnen we dan huidige gedoogsituaties oplossen.” 

Beatrixhof
De SP vond het een sympathieke motie, maar wilde het breder stellen. Spencer Zeegers: “Dit moet ook gaan over mensen die niet de mogelijkheid hebben om een woning te bouwen voor mantelzorg in het buitengebied. Ook op Beatrixhof bijvoorbeeld moet iets te regelen zijn, zoals moeder op dezelfde etage, ik noem maar iets. En we moeten ons afvragen waarom er zoveel zorgen zijn. Laten we kijken wat er allemaal kan op het snijvlak van volkshuisvesting, wonen en zorg en dan rekening houdend met iedereen.”
Ook de VVD was positief over de oproep van Timmers. Uiteindelijk kwam van deze fractie het idee om een opinienota van de wethouder af te wachten en dan te kijken wat de consequenties zijn

bron: kliknieuws.nl

terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top